main logo

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Aromatherapi

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17959
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 32-wythnos o hyd
Nos Lun 5pm tan 9pm

Sylwer fod angen cryn dipyn o ymarfer ac astudio gartref ar y cwrs hwn.

Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
16 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
16 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y Diploma Lefel 3 VTCT mewn Aromatherapi yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel aromatherapydd. Drwy gydol y cymhwyster hwn byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg perthnasol, iechyd a diogelwch, gofalu am gleientiaid ac olewau hanfodol. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau technegol sy'n eich galluogi i gymysgu olewau hanfodol mewn modd wedi'i deilwra ar gyfer pob cleient a darparu triniaethau tylino aromatherapi ymlaciol gan ddefnyddio technegau tylino gwahanol. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau rhyngbersonol a fydd yn eich helpu i gyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid.

Mae'r unedau a gynhwysir yn y cymhwyster hwn yn cwmpasu'r holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon. Mae'r unedau'n cynnwys:


● Egwyddorion ac ymarfer therapïau cyflenwol
● Arfer busnes ar gyfer therapïau cyflenwol
● Gwybodaeth am anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol
● Darparu aromatherapi ar gyfer therapïau cyflenwol
● Bwyta'n iach a llesiant i'r cleient therapi cyflenwol


Sylwer y bydd angen i ddysgwyr brynu eu pecyn aromatherapi eu hunain (manylion yn y rhestr pecyn i ddilyn)


Asesiad mewnol
Mae’r asesiad yn cael ei osod, ei farcio a’i sicrhau’n fewnol am ansawdd gan y ganolfan i ddangos cyflawniad clir o’r canlyniadau dysgu. Mae’r asesiad yn cael ei samplu gan yswirwyr ansawdd allanol (EQAs) VTCT.

Portffolio
Asesiad allanol
Bydd papurau cwestiynau a asesir yn allanol a gwblheir yn electronig yn cael eu gosod a’u marcio gan VTCT.
Mae’n ddymunol bod y dysgwr yn meddu ar gymhwyster lefel 2 sy’n berthnasol i’r sector hwn.
Bydd llwybrau dilyniant i ddysgwyr yn cynnwys parhau i gofrestru ar gymwysterau lefel 3 a/neu gymwysterau lefel uwch eraill. Y gallu i weithio fel therapydd symudol yn unig neu yn y sector Therapi Harddwch a Sba.
Sylwer, rhaid i therapyddion basio’r cwrs hwn yn llwyddiannus a chael yswiriant er mwyn gallu ymarfer.

£537

Mwyafswm o 15 dysgwr

Bydd gwybodaeth am ddillad clinigol yn cael ei datgelu adeg ymsefydlu.

Bydd angen prynu olewau ond bydd tiwtoriaid yn darparu manylion i sicrhau bod yr adnoddau cywir yn cael eu prynu.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?