Safleoedd y Coleg

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Adeilad Ffordd y Bers

Croeso

Mae gan safle Ffordd y Bers Coleg Cambria rhai o’r cyfleusterau gorau yn y rhanbarth ac rydym wedi buddsoddi llawer er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig yr offer a’r dechnoleg orau i’ch helpu chi gyda’ch astudiaethau. Yn ddiweddar mae Ffordd y Bers wedi cael ailddatblygiad gwerth £8.5 miliwn a oedd yn cynnwys cyfleusterau blaenllaw ac sy’n darparu addysg o’r radd flaenaf.

Ble ydym ni

Teithiau Rhithwir 360°

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld sut olwg sydd ar y campws cyn i chi ymweld neu ddechrau eich taith gyda ni, nawr gallwch chi o gysur eich cartref eich hun.

Os oes gennych glustffonau VR, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Dewiswch gyfleuster/adeilad i lansio taith:

CANOLFAN PEIRIANNEG
A THECHNOLEG

 

AU A CHYFLEUSTER
TECHNEGOL

CYFLEUSTER GWAITH SAER
AC ASIEDYDD

CYFLEUSTER PLYMWAITH A GWRESOGI

CYFLEUSTER PAENTIO
AC ADDURNO

CYFLEUSTER GWNEUTHURO A WELDIO

ADRAN DRYDANOL

CYFLEUSTER PLASTRO

CYFLEUSTER CERBYDAU MODUR

CYFLEUSTER GWAITH
BRICS

Dewch o hyd i gwrs sy'n addas i chi yn Ffordd y Bers

Uchafbwyntiau’r Safle

Canolfan Technoleg Peirianneg

Gweithdy Cerbydau Modur

Gwaith Saer Ac Asiedydd

Gwneuthuro a Weldio

Plymwaith

Adeiladu Technegol

Paentio Ac Addurno

Ffreutur

Café'r Bers

Llyfrgell

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Addysg Bellach

 • Adeiladu – Technegol
 • Adeiladu – Crefftau
 • Peirianneg
 • Peirianneg – Gwneuthuro a Weldio
 • Peirianneg – Gwneithgynhyrchu a Cynnal a Chadw
 • Peirianneg – Cerbydau Modur
 • Sgiliau SylfaenAdeiladu – Gwaith Trydan a Phlymwaith

Addysg Uwch

 • Adeiladu
 • Cyfrifiadura
 • Peirianneg

Ar agor ar ddydd Llun i ddydd Gwener:

 • Bore: 8.15am i 11.15am
 • Prynhawn: 12pm i 3.15pm

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio am ddim sydd ar gael yn ffordd y Bers, felly y cyntaf i’r felin.

Nid yw’n bosib cadw lle.

Yn ystod y tymor yn unig

 • Dydd Llun – Dydd Iau: 8.30am – 4.30pm
 • Dydd Gwener: 8.30am – 4.30pm

Ffoniwch 01978 267817 os oes angen adnewyddu eich llyfrau.

Ar gyfer holl ymholiadau’r llyfrgell anfonwch e-bost at library@cambria.ac.uk

Dewch i Gymryd Cip o Amgylch y Safle