Safleoedd y Coleg

Bersham Road building

Croeso

Mae gan safle Ffordd y Bers Coleg Cambria rhai o’r cyfleusterau gorau yn y rhanbarth ac rydym wedi buddsoddi llawer er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig yr offer a’r dechnoleg orau i’ch helpu chi gyda’ch astudiaethau. Yn ddiweddar mae Ffordd y Bers wedi cael ailddatblygiad gwerth £8.5 miliwn a oedd yn cynnwys cyfleusterau blaenllaw ac sy’n darparu addysg o’r radd flaenaf.

Ble ydym ni

Rhif Ffôn

E-Bost

Teithiau Rhithwir 360°

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld sut olwg sydd ar y campws cyn i chi ymweld neu ddechrau eich taith gyda ni, nawr gallwch chi o gysur eich cartref eich hun.

Os oes gennych glustffonau VR, gallwch weld y daith yn Virtual Reality.

Dewiswch gyfleuster/adeilad i lansio taith:

CANOLFAN TECHNOLEG
PEIRIANNEG

AU A CHYFLEUSTER
TECHNEGOL

CYFLEUSTER SAER A
GWAITH COED

CYFLEUSTER PLYMIO A GWRESOGI

CYFLEUSTER PEINTIO
AC ADDURNO

CYFLEUSTER WELDIO
A FFABRIGO

ADRAN DRYDANOL

CYFLEUSTER PLASTRO

CYFLEUSTER MODUROL

CYFLEUSTER GWAITH
BRICS

CYFLEUSTER GWAITH
BRICS

Beth am gael taith 3D o'n Safle Ffordd y Bers

Darganfyddwch y cwrs cywir i chi yn Ffordd y Bers

Uchafbwyntiau’r Safle

Canolfan Technoleg Peirianneg

Gweithdy Cerbydau Modur

Gwaith Saer Ac Asiedydd

Gwneuthuro a Weldio

Plymwaith

Adeiladu Technegol

Paentio Ac Addurno

Ffreutur

Café'r Bers

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Addysg Bellach

 • Adeiladu – Technegol
 • Adeiladu – Crefftau
 • Peirianneg
 • Peirianneg – Gwneuthuro a Weldio
 • Peirianneg – Gwneithgynhyrchu a Cynnal a Chadw
 • Peirianneg – Cerbydau Modur
 • Sgiliau SylfaenAdeiladu – Gwaith Trydan a Phlymwaith

Addysg Uwch

 • Adeiladu
 • Cyfrifiadura
 • Peirianneg

Ar agor ar ddydd Llun i ddydd Gwener:

 • Bore: 8.15am i 11.15am
 • Prynhawn: 12pm i 3.15pm

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio am ddim sydd ar gael yn ffordd y Bers, felly y cyntaf i’r felin. Nid yw’n bosib cadw lle.

Lawrlwythwch brosbectws

Dewch i Gymryd Cip o Amgylch y Safle

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

Follow Us

Follow us

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email