main logo

Cwrs Gwneud Selsig

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17348
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs hanner diwrnod, 9am tan 1pm.
Adran
Gweithgynhyrchu Bwyd, Lletygarwch ac Arlwyo
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd ein cwrs byr mewn gwneud selsig yn rhoi cyfle i chi feistroli sut i wneud selsig o safon uchel gartref neu yn eich siop gigydd.

Bydd y cwrs byr hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o sut i ddewis cynhwysion, sut i gyfoethogi blas, gwybodaeth am sut i gymysgu popeth yn berffaith ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu technegau hollbwysig ar gyfer cysylltu selsig.

Byddwch chi’n defnyddio’r wybodaeth newydd hon i gynhyrchu eich rysáit selsig eich hun mewn sesiwn ymarferol o'r cwrs lle byddwch chi’n mynd â thua 2kg o'ch selsig eich hun adref gyda chi!

Byddai’n hawdd addasu’r cwrs hwn i fod yn ddi-glwten os oes angen.
Arsylwadau.
Nid oes gofynion mynediad.

Bydd cyrsiau’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn ar ein safle Iâl.
£95 y pen.

Cysylltwch â’n Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i drafod a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?