main logo

Cwrs Diweddaru IOSH Rheoli'n Ddiogel

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15920
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod 9.30 – 1700
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
20 Nov 2024
Dyddiad Gorffen
20 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs gloywi Rheoli'n Ddiogel yn cynnwys;

- Asesu risgiau
- Rheoli risgiau
- Deall cyfrifoldebau
- Deall peryglon
- Ymchwilio i ddigwyddiadau
- Mesur perfformiad

Rhaid cael rhif Tystysgrif Rheoli'n Ddiogel IOSH cyn mynychu'r cwrs
Ar ddiwedd y cwrs bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad theori 30 munud.
Dim
Symud ymlaen i;

Tystysgrif Adeiladu NEBOSH,
Tystysgrif Rheoli’r Amgylchedd NEBOSH
Tystysgrif Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau NEBOSH,
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH.
£195
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?