main logo

Lefel 1/Lefel 2 TGAU CBAC mewn Bioleg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14683
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros gyfnod o 34 wythnos, gyda’r nos rhwng 5 – 8pm.

Dyddiad Dechrau 19/09/2024 – 05/06/2025 Nos Iau
Adran
Gwyddoniaeth
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
05 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Maer dwy haen o fynediad ar gyfer y cymhwyster hwn:
Haen Uwch – Graddau A* - D
Haen Sylfaen – Graddau C - G
Mae'r cymhwyster TGAU hwn mewn Bioleg yn cynnig asesiad ar haen sylfaen ac uwch.
Unedau’r pwnc -
Uned 1: CELLOEDD, SYSTEMAU ORGANAU ac ECOSYSTEMAU
Uned 2: AMRYWIAD, HOMEOSTASIS a MICRO-ORGANEBAU
Uned 3: ASESIAD YMARFEROL
Asesir deilliannau dysgu drwy waith portffolio, asesiadau ymarferol, asesiadau ysgrifenedig ac arholiadau.
Mae angen i ddysgwyr fod wedi cyflawni C, gradd 4 neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg. Bydd canlyniadau blaenorol TGAU Bioleg yn cael eu hystyried hefyd.
Bydd dysgwyr yn gallu symud ymlaen i gymwysterau Gwyddoniaeth eraill gan gynnwys Safon Uwch neu efallai y bydd ganddynt ddiddordeb mewn symud ymlaen i’n cwrs Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol lefel 3 neu gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol lle mae’r dysgwyr yn cael cyfle hefyd i gwblhau’r cymhwyster Gwyddor Feddygol ar yr un pryd, yn dibynnu ar ganlyniadau arholiad.
£110 yn ogystal â ffi arholiad o £40. (Nid yw dysgwyr o dan 19 oed yn talu’r ffi arholiad).
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?