main logo

Nebosh NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01027
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 5 wythnos.

Caiff ei gynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener o 9.30am i 4.30pm. Gallwch fynd naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu ar yr hyn sydd yn well gennych chi.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
23 Oct 2024
Dyddiad Gorffen
27 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Yn addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a'r rhai sy'n dymuno dod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r uned hon yn rhan o gymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH llawn ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n rhoi dealltwriaeth o beryglon y gweithle a sut I reoli’r risgiau sy’n codi ohonyn nhw.

Cynnwys Maes Llafur Uned NG1.

Elfen 1: Pam ddylem ni reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Elfen 2: Sut mae systemau rheoli iechyd a diogelwch yn gweithio a sut olwg sydd arnyn nhw.
Elfen 3: Rheoli risg – deall pobl a phrosesau.
Elfen 4: Monitro a mesur iechyd a diogelwch.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 24 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£493 y pen.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?