main logo

Swyddi

Yng Ngholeg Cambria mae llwyddiant myfyrwyr ac addysgu a dysgu yn flaenoriaeth. Rydym yn dibynnu ar bobl ragorol a all chwarae rhan allweddol wrth wireddu cynllun strategol y coleg. Rydym yn cydnabod yr angen i recriwtio, datblygu a chadw staff rhagorol sy’n rhagori ar ddisgwyliadau myfyrwyr a chwsmeriaid. Rydym yn fuddsoddwr gwirioneddol mewn pobl ac felly’n buddsoddi mewn ystod eang o gyfleoedd ar gyfer datblygu proffesiynol parhaus.

Mae Coleg Cambria yn lle ysbrydoledig i weithio. Gyda chymaint o gyfleoedd ar gyfer twf a buddion, rydym yn gobeithio y byddwch yn dewis Coleg Cambria fel eich cyflogwr dewisol. Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod rhagor am weithio yng Ngholeg Cambria ac i weld ein holl swyddi gwag diweddaraf.

Fel arfer mae swyddi Coleg Cambria yn cael eu hysbysebu gyda graddfa gyflog. Os rydych yn cael cynnig swydd, byddwn yn ystyried profiad perthnasol i bennu eich cyflog dechrau.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost