main logo

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13834
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal ar gais, a gellir cwblhau cwrs mewn 10 wythnos, un sesiwn gyda’r nos yr wythnos
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
25 Feb 2025
Dyddiad Gorffen
13 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma raglen City & Guilds ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dysgu hanfodion weldio TIG

Bydd myfyrwyr yn dysgu am y prosesau weldio diogel a ddefnyddir yn y diwydiant Weldio, a sut I wneud y canlynol:
• Gosod setiau weldio yn gywir
• Dysgu uniadau weldio syml
• Adnabod diffygion
• Addasu setiau weldio
• Defnyddio’r cyfarpar diogelwch personol a sbectol diogelwch cywir
1. Gwybodaeth greiddiol i gynorthwyo weldio TIG syml
2. Asesiad ymarferol yn y gweithdy weldio
Rhaid i ymgeiswyr fod â thuedd i allu deall a gwneud gwaith ymarferol
Symud ymlaen i lefel 2, a chyfleoedd i weithio ym maes weldio ar lefel sylfaenol
£325
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?