main logo

Diploma lefel 3 mewn Therapi Harddwch, Triniaethau ac Ewinedd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP81014
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs 1 flwyddyn llawn amser.
Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y Diploma Lefel 3 mewn Therapi Harddwch yn datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth ymhellach mewn ystod eang o driniaethau a gwasanaethau harddwch uwch.

Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau technegol gan gynnwys defnyddio a chymhwyso offer trydanol gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau, gwasanaethau lliw haul a thechnoleg ewinedd.

Bydd sgiliau rhyngbersonol yn cael eu datblygu hefyd i alluogi dysgwyr i gyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid.

Drwy gydol y cwrs, bydd dysgwyr yn adeiladu portffolio o'u gwaith a fydd yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth asesu ac yn gweithio ar gleientiaid i reoli amser yn effeithiol wrth redeg colofn. Mae'r rhaglen yn darparu'r sgiliau a'r priodweddau personol sydd eu hangen ar gyflogwyr a Sefydliadau Addysg Uwch.

Yn ogystal â'r cymhwyster Therapi Harddwch Lefel 3, byddwch hefyd yn cwblhau'r canlynol:

●Sgiliau Hanfodol Cymru
● Datblygu sgiliau Cymraeg, drwy Gymraeg yn y gweithle
●Rhaid i bob dysgwr fynychu lleoliad gwaith.
Mae’r gwaith cwrs yn cael ei asesu’n barhaus a gall dysgwyr gyflawni Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth.
Cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 mewn Therapi Harddwch yn llwyddiannus.
Bydd llwybrau dilyniant i ddysgwyr yn cynnwys AU, cwrs Lefel 4 mewn Therapi Harddwch Uwch, neu gwrs ymarferol Lefel 4 mewn Triniaeth Nodwydd i’r Croen neu Bilion Cemegol neu weithio yn y sector Therapi Sba a Harddwch.

Bydd angen digon o bwyntiau UCAS ar ddysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen I AU ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig. Mae cyfleoedd ar gael trwy gyflogaeth mewn Sbas, Clinigau, Llongau Mordeithio, Gwestai a Salonau.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?