main logo

Cwrs Diweddaru Cyflwyniad i'r Ganolfan Argraffu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87989
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos Nos Fawrth 6-8 pm yn cychwyn ar 7 Ionawr 2025


Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
07 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
25 Feb 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn weithdy 10 wythnos i unrhyw un a hoffai roi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu ddiweddaru eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchedd stiwdio broffesiynol. Nod y gweithdy yw rhoi cyfres o sesiynau profi ymarferol i chi ar amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.
n/a
Gall y cyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos symud ymlaen i’r Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a’r Gweithdai Artistiaid Gwadd. Gallant hefyd ddefnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?