main logo

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA51173
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 4 mis. Am ddyddiadau’r cwrs cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
17 Feb 2025
Dyddiad Gorffen
28 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Uned gyfun yw Uned DNI ar gyfer y Diploma Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol a'r Diploma Rhyngwladol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Diben yr Uned hon yw i ddysgwyr gwblhau aseiniad a fydd yn asesu defnydd ymarferol o'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gafwyd o'u hastudiaethau o Unedau A/IA, B/IB ac C/IC y Diploma Cenedlaethol/Rhyngwladol mewn maes llafur Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol mewn lleoliad galwedigaethol.

Nod yr aseiniad yw i ddysgwyr gynnal adolygiad o'r trefniadau ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch mewn gweithle a chynhyrchu argymhellion cyfiawn a chymesur i wella perfformiad iechyd a diogelwch.
Bydd gofyn i ddysgwyr ddangos eu dealltwriaeth o rôl ymarferydd iechyd a diogelwch a mabwysiadu ymateb cymesur i risg.
Aseiniad yn y gwaith. 8000 i 12000 gair. Wedi’i gyflwyno’n ddigidol yn uniongyrchol i NEBOSH trwy ddolen.
Rhaid bod wedi cwblhau Unedau A, B ac C Diploma Cenedlaethol NEBOSH (manyleb maes llafur 2015). Rhaid bod wedi cofrestru gyda NEBOSH cyn mis Tachwedd 2021.
Gweithiwr iechyd a diogelwch proffesiynol.
£480 y pen.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?