main logo

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00385
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau gwasanaethu ac atgyweirio ac mae hefyd yn briodol i'r rhai sy'n dilyn rhaglenni Prentisiaeth Fodern Sylfaenol. Byddwch yn dysgu am systemau injan (tanwydd, oeri, tanio, aer a gwacáu), siasi (llywio, hongiad, breciau ac olwynion a theiars), trosglwyddo (cydiwr, blwch gêr a gyriant terfynol), systemau trydanol (batri, cychwyn, gwefru a goleuo) ac Iechyd a Diogelwch.

Disgwylir I ddysgwyr nad ydynt wedi cyflawni gradd C/4 mewn TGAU Mathemateg a Saesneg fynychu sesiynau I gefnogi hyn yn ychwanegol at eu rhaglen alwedigaethol
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith realistig. Bydd gwybodaeth yn cael ei phrofi drwy aseiniadau ysgrifenedig byr a chwestiynau ag atebion amlddewis. Cynhelir asesiadau ymarferol yn ystod gweithgareddau gweithdy.
Cwblhau cymhwyster Lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus.
Gwaith yn y diwydiant cerbydau modur. NVQ Lefel 2/3 Technegydd Cerbydau. Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio (Cerbydau Ysgafn) Lefel 3.
Bydd angen prynu offer / gwisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?