main logo

Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01244
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 9 wythnos. 9.30am tan 1.30pm. Bob dydd Gwener.
Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
04 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

● Rheoli diogelwch tân.
● Egwyddorion tân a ffrwydradau.
● Tanwydd, ocsigen a ffynonellau tanio a dulliau rheoli.
● Diogelu adeiladau rhag tân.
● Diogelwch pobl mewn achos o dân.
● Asesiad risg diogelwch tân.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 24 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Dim.
Arbenigwr ym maes diogelwch tân.
£980

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfrau cwrs neu ddeunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?