main logo

TEITHIO AM DDIM A BRECWAST/CINIO

Yale bus
Cludiant Am Ddim i'n Holl Fyfyrwyr

Yma yng Ngholeg Cambria mae gennym ni gysylltiadau da, gyda chludiant ar gael o amrywiaeth eang o leoliadau ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Nid yn unig hynny; rydym yn cynnig ffordd hawdd ac AM DDIM i’n holl fyfyrwyr os ydynt yn byw dros dair milltir o’r coleg.

Am wybodaeth a chyngor ar gludiant cysylltwch â'n tîm

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

Amserlenni Bysiau

Os na allwch chi ddod o hyd i’ch llwybr, peidiwch â phoeni! Rydyn ni wrth law i ddod o hyd i’r ffordd hawsaf a chyflymaf i chi ein cyrraedd ni. Ffoniwch 0300 30 30 007 a byddwn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i deithio’n ddiogel i’r coleg ac oddi yno. Gallwch weld amserlenni bysiau’r coleg a mannau codi drwy lawrlwytho’r dogfennau defnyddiol isod.

Amserlenni
Beth Arall Sydd Angen I Chi Wybod

Peidiwch â phoeni, rydym yma i helpu. Nid yw pob safle wedi’i restru ar yr amserlenni, felly ffoniwch ni neu anfonwch e-bost at transport@cambria.ac.uk a gallwn drafod eich opsiynau cludiant.

Gall darparwyr cludiant a gwybodaeth amserlenni newid. Er eglurder, cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr dros y ffôn/e-bost neu ar eich dangosfwrdd On Track.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost