Safon uwch

A level Science students using

Byddwn yn eich ysbrydoli i gyflawni, ni waeth pa gyrsiau Safon Uwch y byddwch yn dewis eu hastudio gyda ni. Mae tiwtor profiadol a llawn gwybodaeth ym mhob ystafell ddosbarth a fydd yn rhoi hyder i chi, y sgiliau perthnasol, a’r cymhelliant i gyflawni eich potensial llawn.

Fel myfyriwr chweched dosbarth yng Ngholeg Cambria, byddwch yn cael eich gwerthfawrogi fel unigolyn ac yn cael y gofal a’r cymorth sydd eu hangen arnoch chi i sicrhau eich gyrfa ddelfrydol neu gwrs addysg uwch. Mae yna reswm pam fod gennym enw da rhagorol am lwyddiant.

Yn ogystal â’r pynciau Safon Uwch y byddwch yn eu dewis eich hunain, byddwn yn eich cynorthwyo chi i gyflawni eich potensial yn rhagor wrth eich cofrestru chi ar gyfer gymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch y byddwch yn ei astudio fel cymhwyster Safon Uwch ychwanegol. Bydd hyn yn eich cynorthwyo chi i ddatblygu sgiliau academaidd a chyflogadwyedd ychwanegol.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Addysg Gorfforol - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Addysg Gorfforol UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Astudiaethau Busnes - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Astudiaethau Busnes UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Astudiaethau Crefyddol (Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd) - Safon UG

 • 04/09/2023
 • Deeside

Astudiaethau Crefyddol (Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd) - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Astudiaethau Cyfryngau - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Astudiaethau Cyfryngau Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Astudiaethau Drama a Theatr - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Astudiaethau Drama a Theatr UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Astudiaethau Ffilm - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Astudiaethau ffilm Lefel A

 • 04/09/2023
 • Deeside

Bioleg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Bioleg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Celf a Dylunio (Celf, Crefft a Dylunio)

 • 04/09/2023
 • Deeside

Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth: Cyfryngau Rhyngweithiol a Chyfathrebu Digidol)

 • 04/09/2023
 • Yale

Celf, Crefft a Dylunio (Celf, Crefft a Dylunio, Celfyddyd Gain, Dylunio Tecstiliau, Dylunio 3D a Dylunio Graffeg)

 • 04/09/2023
 • Yale

Cemeg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cemeg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Cerddoriaeth - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cerddoriaeth UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Cyfrifadureg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cyfrifadureg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Cymdeithaseg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cymdeithaseg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Cymraeg (Ail Iaith) - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cymraeg (Iaith Gyntaf) - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Cymraeg Ail Iaith UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Daearyddiaeth - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Daearyddiaeth UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Dinasyddiaeth Glasurol - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Diploma Cymhwysol Lefel 3 BTEC mewn Troseddeg

 • 04/09/2023
 • Deeside

Dylunio Cynnyrch UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Economeg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Economeg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Ffiseg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Ffiseg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Ffrangeg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Ffrangeg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Gwyddor yr Amgylchedd - Lefel UG

 • 04/09/2023
 • Yale

Hanes - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Hanes UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Cyfunol - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Iaith Saesneg- UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Lefel Ug/uwch Saesneg Iaith

 • 04/09/2023
 • Deeside

Llenyddiaeth Saesneg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Llenyddiaeth Saesneg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Llywodraeth A Gwleidyddiaeth UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Mathemateg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Mathemateg Bellach UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Mathemateg Bellach - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Mathemateg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Sbaeneg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Seicoleg - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Seicoleg UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Technoleg Ddigidol - Lefel Uwch Gyfrannol

 • 04/09/2023
 • Yale

Technoleg Ddigidol UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Y Gyfraith - UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Yale

Y Gyfraith UG/Safon Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside
Abby Cooper IMG_1611

Abby Cooper

Astudiodd: Safon Uwch Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Mathemateg Bellach a Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Ar hyn o bryd – Ar fin cychwyn ar ei thrydedd flwyddyn yn astudio’r Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

“Fe wnaeth astudio Safon Uwch yn 6ed Glannau Dyfrdwy fy ngalluogi i gael gafael ar amrywiaeth o gyfleoedd a chymorth i ddysgu a llwyddo a rhoi’r offer oedd eu hangen arna’i i wneud cais i Brifysgol Caergrawnt, lle rydw i wedi cael modd i fyw yn astudio dros y ddwy flynedd ddiwetha! Gyda chyfleusterau gwych, staff hynod o gefnogol a phwyslais ar gymryd rheolaeth o’ch dysgu, fe wnaeth y  ddwy flynedd a dreuliais yng Ngholeg Cambria roi paratoad gwych i mi ar gyfer mynd i addysg uwch a thu hwnt.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Astudiodd Safon Uwch mewn Saesneg, Drama, Mathemateg a Ffrangeg

Ar hyn o bryd Mae’n gyflwynydd ac yn ohebydd newyddion i’r BBC 

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth oeddwn i eisiau ei wneud yn y dyfodol, felly fe wnes i ddewis ystod o wahanol bynciau i astudio yn Safon Uwch. Erbyn hyn rydw i’n cael fy nghyflogi gan y BBC fel Cyflwynydd a Gohebydd Newyddion a rhoddodd astudio yn Chweched Iâl yr hyder a’r sgiliau i mi fynd ymlaen i’r brifysgol. Fe wnes i ffrindiau anhygoel, roedd gen i athrawon gwych na wna’i byth eu hanghofio ac fe ges i amser gwych yn Wrecsam! 

“Rydw i’n edrych yn ôl ar fy amser yn Iâl gyda balchder a hoffter a wna’i byth anghofio’r profiad!”

Dangos Mwy
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost