main logo

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Animal Care subject image

Os ydych chi wrth eich bodd gydag anifeiliaid ac eisiau bod yn eu cwmni bob dydd, mae cyrsiau Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid Coleg Cambria yn berffaith i chi. Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid Llaneurgain yn gartref i dros 200 o anifeiliaid o ystod eang o rywogaethau cyffrous gan gynnwys infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar a mamaliaid.

Rhowch hwb i’ch gyrfa hyfryd gydag anifeiliaid yn ein cyfleusterau gwych a gyda’n tiwtoriaid profiadol. P’un ai eich breuddwyd yw gweithio mewn practis milfeddygol neu fod yn sŵolegydd rhyw ddydd, cewch ddarganfod y cyfle perffaith yng Ngholeg Cambria.

Cyfleusterau Gofal Anifeiliaid

Canolfan Anifeiliaid

Hannah Hancock

Hannah Hancock

Wedi astudio – Lefel 3 mewn Rheolaeth Anfeiliaid

Erbyn hyn – Cymhorthydd Llety Cŵn/Staff Uwch yn Whitley Crest Boarding Kennels, Llety Gofal Dydd Cathod a Chŵn  

“Fe wnes i wir fwynhau astudio ar gyfer y cymhwyster hwn oherwydd roeddwn i’n teimlo fy mod i’n cael fy ngwthio i fod yn well a dysgu rhagor i mi fy hun.

“Dwi wedi magu rhagor o hyder yn fy ngwaith ac wedi dysgu rhagor am yr ochr fusnes yn y swydd yr ydw i wedi’i mwynhau’n fawr, dwi wedi dysgu cymaint trwy wneud y cymhwyster hwn a dwi wedi gallu ei gymhwyso i fy ngwaith.”

Dangos Rhagor
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video about Animal care subject image
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost