main logo

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Animal Care subject image

Os ydych chi wrth eich bodd gydag anifeiliaid ac eisiau bod yn eu cwmni bob dydd, mae cyrsiau Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid Coleg Cambria yn berffaith i chi. Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid Llaneurgain yn gartref i dros 200 o anifeiliaid o ystod eang o rywogaethau cyffrous gan gynnwys infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar a mamaliaid.

Rhowch hwb i’ch gyrfa hyfryd gydag anifeiliaid yn ein cyfleusterau gwych a gyda’n tiwtoriaid profiadol. P’un ai eich breuddwyd yw gweithio mewn practis milfeddygol neu fod yn sŵolegydd rhyw ddydd, cewch ddarganfod y cyfle perffaith yng Ngholeg Cambria.

Emma Roberts

Emma Roberts

Astudiodd – Lefel 3 mewn Rheolaeth Anfeiliaid

Erbyn hyn Yn astudio Amaethyddiaeth a Gwyddorau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth 

“Gwnes i benderfynu astudio Rheolaeth Anifeiliaid gan fod gen i angerdd am ofalu am anifeiliaid ac roeddwn i eisiau gweld lle gallai hynny fy arwain i yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Mae’r cymhwyster hwn wedi fy helpu i mewn sawl ffordd a bellach dwi’n astudio Amaethyddiaeth a Gwyddorau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

“Yn ystod fy nghyfnod yn y Coleg, gwnes i ennill Gwobr Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn Coleg LANTRA. Roeddwn i’n hapus iawn ac wedi synnu fy mod i wedi ennill y wobr, rhoddodd hwb i fy hyder wrth i mi ddod at ddiwedd fy nghyfnod yn Cambria, ac mae wedi bod yn wych. Dwi’n edrych ymlaen at weld beth sydd i ddod yn y dyfodol.”

Dangos Rhagor
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video about Animal care subject image
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost