main logo

GWASANAETHAU CYHOEDDUS MEWN LIFRAI

Play Video

Does dim gwadu bod gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn anodd, ond mae hefyd yn rhoi boddhad mawr. Yng Ngholeg Cambria, byddwch yn archwilio ystod lawn y sector cyhoeddus mewn lifrai, gyda’ch tiwtoriaid yn cael profiad uniongyrchol o’r Lluoedd Arfog, yr Heddlu, y Llynges a gwasanaethau cyfreithiol.

Hefyd mae gennym gysylltiadau gwerthfawr â gwasanaethau tân, heddlu, carchardai a pharafeddygon a fydd yn rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i chi o’r sector. Gallwch chi gael unrhyw un o’r swyddi amrywiol hyn. Beth bynnag yw nod eich gyrfa, mae angen i chi fod yn hynod ddisgybledig ac ymroddedig, a byddwn yn eich cefnogi gyda hynny.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost