GWASANAETHAU CYHOEDDUS MEWN LIFRAI

Does dim amheuaeth bod gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn anodd, ond mae hefyd yn hynod werth chweil. Yng Ngholeg Cambria, byddwch yn archwilio ystod lawn y sector cyhoeddus mewn lifrai, gyda’ch tiwtoriaid yn meddu ar brofiad uniongyrchol yn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, Y Llynges a gwasanaethau cyfreithiol.

Hefyd mae gennym gysylltiadau gwerthfawr gyda’r gwasanaethau tân, heddlu, carchar a pharafeddygon a fydd yn rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i’r sector. Gallai unrhyw un o’r rolau amrywiol hyn fod i chi. Beth bynnag yw eich nod gyrfa, rhaid i chi fod yn ddisgybledig ac ymroddgar iawn, a byddwn yn rhoi cymorth i chi gyda hynny.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost