COEDWIGAETH A CHEFN GWLAD

Forestry student using a chainsaw in a clamp

Os ydych chi wrth eich bodd yn yr awyr agored, sefyll o dan ganopi o goed neu gerdded dros garped o fwsogl ar lawr coetir, yna mae’r rhaglen Coedwigaeth yn berffaith i chi. Rydyn ni wedi’n lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd, y lleoliad naturiol perffaith ar gyfer gwaith bywyd gwyllt ymarferol.

Nid yn unig hynny, cewch gyfle i astudio a gweithio ar amrywiaeth eang o gynefinoedd a safleoedd gan gynnwys coetiroedd, rhosydd a ffriddoedd, yn amrywio o’r arfordir hyd at gopa mynyddoedd yn ystod eich cyfnod yng Ngholeg Cambria. P’un a ydych chi eisiau gweithio mewn cadwraeth, rheoli ystadau gwledig a chefn gwlad, coedwigaeth neu unrhyw beth tebyg, dyma’r lle i astudio.

RhiannonBartley

Rhiannon Bartley

Astudiodd – Lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad

Erbyn hyn – Gweithredwr Cadwraeth yn ELM Ltd

Gwnes i benderfynu fy mod i eisiau ailgyfeirio fy amser ac egni a’u defnyddio i gael dyfodol sy’n fwy cyson gyda’m persbectif a’m dyheadau. Roedd y cwrs hwn yn ticio bob blwch ar bapur ac yn rhagori ar fy nisgwyliadau. Er i mi ymuno â’r coleg yng nghanol y pandemig, gwnaeth y tiwtoriaid barhau i drefnu cymaint o sesiynau ymarferol a theithiau â phosib, ac yn ystod un o’r sesiynau hyn y gwnes gyfarfod fy nghyflogwr presennol. 

Dwi wedi cyfarfod nifer o bobl yn y diwydiant ac wedi ymdrochi yn y llu o wybodaeth a phrofiadau a gafodd eu rhannu gan y tiwtoriaid eu hunain ac eraill ar hyd y daith.

Mae pawb sy’n gweithio gyda Llysfasi ac ar y safle wedi creu amgylchedd agored, cefnogol a chartrefol i fyfyrwyr ffynnu ynddo.

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost