BLODEUWRIAETH

Myfyriwr Blodeuwriaeth yn creu tusw o flodau

Un diwrnod gall eich trefniadau blodau fod yn osodiad canol achlysuron mwyaf arbennig eich cleientiaid. Mae blodeuwriaeth yn yrfa hynod o werthfawr lle byddwch yn cael eich amgylchynu gan blanhigion prydferth y gallwch eu plethu gyda’i gilydd i greu rhywbeth gwell.

Mae’r diwydiant yn ffynnu ar draws y DU a chleientiaid yn chwilio am elfen broffesiynol a phersonol ar gyfer eu digwyddiadau. Ar ein cyrsiau Blodeuwriaeth, byddwch yn dysgu sgiliau safon diwydiant lefel uchel, gan eich galluogi i greu tuswau ac arddangosiadau blodau pwrpasol syfrdanol ar gyfer achlysuron teulu, cyflwyniadau corfforaethol a llawer rhagor.

Play Video
Emma Howells

Emma Howells

Astudiodd –  Lefel 2 a 3 mewn Blodeuwriaeth

Erbyn hyn – Gwerthwr blodau yn The Potting Shed a The Little Potting Shed 

“Gwnes i ddewis ailhyfforddi a chwblhau cyrsiau Lefel 2 a 3 yn hytrach na chwrs dwys, er mwyn cael dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o’r deunydd ffres yr ydym yn gweithio â nhw yn y diwydiant. 

“Mae’r cyrsiau City & Guild yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys gofal blodau, deiliant a phlanhigion mewn manylder, cyflyru, technegau, rheoli a theorïau dylunio penodol. Mae’r cyfle i ymarfer a datblygu eich arddull eich hunain yn werthfawr dros ben ac yn cael ei gydnabod gan gyflogwyr. 

“Dwi wedi dysgu cymaint dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn fy ngyrfa. Mae Amanda a Jenny yn diwtoriaid gwych sydd â llawer iawn o brofiad a gwybodaeth ddefnyddiol.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost