GWYDDONIAETH

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gyffrous mewn swydd wyddonol? Ydych chi am fod ar flaen y gad yn yr ymchwil wyddonol ddiweddaraf sy’n sail i fywyd modern?

Ar ein cyrsiau Gwyddoniaeth, byddwch yn cael eich addysgu gan diwtoriaid profiadol ac yn defnyddio labordai gwyddoniaeth llawn offer a darlithfa wyddoniaeth.

Yn ystod y cwrs 2 flynedd byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau ar draws Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Fforensig a Throseddeg, gan gynnwys gweithgareddau fel ffug leoliad trosedd a dadansoddi damweiniau traffig ffordd, datgladdiad ffug o weddillion ysgerbydol a chroesholi mewn ystafell llys ffug gan fyfyrwyr gradd yn y gyfraith.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost