PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU A CHYNNAL A CHADW

Mae Peirianneg y tu ôl i lawer rhagor o bethau na’r disgwyl. Mae’n chwarae rhan enfawr yn y cynnyrch yr ydym yn eu defnyddio bob dydd a’r amgylcheddau yr ydym yn byw ynddo. Mae’n gyfle gwych i ddechrau arni yn y diwydiant cyffrous hwn, ac yng Ngholeg Cambria byddwch yn dysgu yn y cyfleusterau hyfforddi mwyaf llwyddiannus yn y DU, sy’n arwain y sector; ein Canolfan Ragoriaeth Beirianneg a Chanolfan Dechnoleg Beirianneg.

Gallwch ddysgu amrywiaeth o dechnegau mecanyddol a thrydanol gan gynnwys peirianneg awyrennau, cynnal a chadw trydanol, CAD, peirianneg mecanyddol, electronig a gweithgynhyrchu. Nid yn unig hynny, mae gennym ni gysylltiadau cadarn gyda nifer o fusnesau i’ch dechrau chi ar eich llwybr gyrfa beirianneg.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Iâl
06/12/2022

Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost