main logo

Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Play Video

Os ydych chi’n breuddwydio am gael eich gweld a’ch clywed, boed hynny ar lwyfan neu sgrin, yna mae cyrsiau Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn berffaith i chi. Fel myfyriwr Cerddoriaeth, byddwch yn dysgu popeth sydd angen ei wybod i fod yn gerddor gwych, gan gynnwys cerddoriaeth a pherfformio cerddorol, cyfansoddi caneuon, sgiliau ensemble cerddorol, theori cerddoriaeth, trefnu a chynhyrchu.

Fel myfyriwr Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth, mae gennych chi’r cyfle i weithio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf, yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Byddwch yn gallu defnyddio mannau perfformio lle gallwch chi ddatblygu eich sgiliau perfformio’n fyw.

P’un a ydych chi am ddod yn gynhyrchydd cerddoriaeth, peiriannydd recordio neu gerddor proffesiynol, mae ein cyrsiau wedi’u llunio i ddarparu sgiliau ymarferol a sgiliau sy’n canolbwyntio ar y diwydiant.

Cyfleusterau Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Theatr Iâl

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.