main logo

TECHNOLEGAU DIGIDOL, CYFRIFIADURA A TG

Ydych chi’n angerddol am gyfrifiaduron a’r byd digidol? Hoffech chi ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn y meysydd diddorol hyn? Yna astudiwch Dechnolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG yng Ngholeg Cambria a dewch yn rhan o’r chwyldro technolegol parhaus.

Byddwch yn gweithio gyda chynnyrch arloesol a thechnoleg sy’n newid yn y sector sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Byddwch yn y lle gorau posibl i wneud y mwyaf o’r amgylchedd digidol, gan wthio ffiniau a mynd tu hwnt i’ch gallu.

Coleg Cambria portraits
 
credit:  leeboswellphotography.com

Sami Krimou

Wedi astudio – Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG

Erbyn hyn – Prentis Datrysiadau Technoleg Digidol yn Bloomberg LP, Llundain

“Roeddwn i eisiau newid gyrfaoedd a chael i mewn i’r diwydiant TG. Gwnaeth y cymhwyster yma fy ngalluogi i gael dealltwriaeth o nifer o wahanol agweddau mewn TG sydd wedi fy ngalluogi i ddilyn llwybr penodol, dwi wedi mwynhau hynny. Erbyn hyn dwi’n astudio Prentisiaeth Gradd mewn Datrysiadau Technolegau Digidol yn Bloomberg LP.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost