main logo

Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

Mae’r maes adeiladu yn newid ac yn tyfu o hyd. Unwaith roedd yn swydd yn seiliedig ar grefft, ond bellach mae’n llawer mwy na hynny. Mae hefyd yn ddiwydiant modern sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd digidol, dylunio a chynaliadwyedd. Gyda nifer o elfennau pwysig, mae rolau yn y sectorau yn amrywiol, o ddysgu crefft i reoli safle neu brosiect, gan ddehongli dyluniadau i gadw at safonau cynaliadwyedd.

Bydd cymwysterau yng Ngholeg Cambria yn agor byd o bosibiliadau i chi. Mae gennym diwtoriaid profiadol, cysylltiadau a chwmnïau lleol a rhyngwladol, a chyfleoedd profiad gwaith diddiwedd i dynnu sylw cyflogwyr y dyfodol a’ch rhoi ar y trywydd i gael gyrfa lwyddiannus mewn adeiladu.

Alex McLaren IMG_1754

Alex Mclaren

Wedi astudio – Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Erbyn hyn – Trydanwr yn Tata Steel UK

“Gwnes i astudio cwrs Peirianneg yn yr ysgol a oedd yn cynnwys uned drydanol, gwnes i fwynhau hynny’n fawr ac oherwydd hynny roeddwn i eisiau astudio gosod trydan yn rhagor.

“Mae cwblhau’r cymhwyster yma wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol (fel mewnosod cylchredau sylfaenol) roedd eu hangen arna i er mwyn cael prentisiaeth ar ôl i mi orffen fy nghwrs.

“Ar hyn o bryd dwi’n gweithio yn TATA STEEL a dwi wrth fy modd gyda’n swydd a’n dewis gyrfa, mae astudio cwrs Lefel 2 mewn Gosod Trydan yng Ngholeg Cambria wedi fy ngalluogi i gyflawni hynny.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video about Construction subject image
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
06/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost