main logo

CERBYDAU MODUR

Mae peirianneg cerbydau modur yn yrfa dra-medrus ac mae galw mawr amdani. Yma yng Ngholeg Cambria byddwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau ar gyfer unrhyw weithle ac y byddwch yn gallu meddwl yn gyflym. Byddwch yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a bydd gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn eich addysgu. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn gwasanaethu cerbydau, hyfforddiant diagnosteg ac aerdymheru.

Rydyn ni’n falch o fod yn un o’r canolfannau hyfforddi modurol mwyaf llwyddiannus yn y DU, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ar bob lefel gan gynnwys cymwysterau gosod cyflym a cherbydau hybrid.

Amy Rush IMG_1053 (1)

Amy Rush

Wedi Astudio – Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur

Erbyn hyn – Cyfarwyddwr a Thechnegydd Cerbydau yn P&A Commercials Ltd

“Mae fy nhad bob amser wedi gweithio yn y diwydiant cerbydau yn gweithio fel mecanydd ac yn gyrru HGVs, gwnaeth hynny fy ysbrydoli i astudio Cynnal a chadw a Thrwsio Cerbydau Modur.”

“Ar ôl astudio’n llawn amser yn Cambria gwnes i gwblhau prentisiaeth, yna es i ymlaen i ddechrau busnes gyda fy nhad yn 2015 o’r enw P&A Commercials (Wales) Ltd, rydyn ni wedi’n lleoli ym Mostyn a dwi’n gweithio yno fel Cyfarwyddwr a Thechnegydd Cerbydau.

“Yn ystod fy amser yng Ngholeg Cambria, gwnes i gystadlu mewn nifer o Gystadlaethau Sgiliau gan gynnwys Rownd Terfynol Cymru World Skills Uk a’r rownd derfynol genedlaethol hefyd, roedd hynny’n brofiad gwych.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost