main logo

Therapïau Harddwch, Sba A Chyflenwol

Beauty studies student massaging a clients face

A oes gennych chi ddawn greadigol a phersonoliaeth gyfeillgar? Hoffech chi helpu eraill i edrych a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain? Os ydych chi’n angerddol am harddwch ac eisiau dysgu sgiliau newydd, yna cwrs Harddwch yng Ngholeg Cambria yw’r un i chi.

Ni waeth beth yw lefel eich sgiliau presennol, byddwn yn gwella eich gwybodaeth, fel y gallwch cleientiaid edrych (a theimlo) ar eu gorau. Byddwch yn gweithio gyda brandiau cynnyrch moethus yn ein salonau masnachol o’r radd flaenaf, fel eich bod yn barod i wneud eich gorau glas yn eich gyrfa ddelfrydol.

 

Cyfleusterau Harddwch, Spa a Therapïau Cyflenwol

Salon Cambria

Salon Iâl

Canolfan Rhagoriaeth Gofal Iechyd a Therapïau

* Yn dod yn fuan yn 2024 *

Risje Davies

Risje Davies

Wedi Astuudio – Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Erbyn hyn – Rheolwr Busnes ar gyfer Hourglass Cosmetics

“Dwi wrth fy modd gyda phopeth sy’n ymwneud â harddwch, ac roeddwn i wrth fy modd yn gwneud yr holl driniaethau wrth hyfforddi ar y cwrs, gan wneud i bobl deimlo’n arbennig a darparu gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid i adeiladu sylfaen cwsmeriaid ffyddlon. 

“Yn y coleg rydych chi’n cael dysgu am bopeth yn ymwneud â’r croen, yn cael dealltwriaeth dda o sut i adnabod mathau gwahanol o groen, cyflyrau croen, a sut i ddarparu gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid. Gwnes i ddefnyddio’r holl wybodaeth a ddysgais yn Cambria er mwyn gwneud ceisiadau ar gyfer swyddi, ac mae hyn wedi fy helpu yn ddiweddarach yn fy ngyrfa. 

“Gallwch fentro i unrhyw gyfeiriad a’r hyn sy’n wych am harddwch yw y gallwch chi ei ddefnyddio ym mhob man ac mae galw amdano bob amser.” 

Dangos Rhagor

Frankie McCamley

frankie - Yale 6 (1)

Wedi Astudio – Saesneg, Drama, Mathemateg a Ffrangeg Safon Uwch

Erbyn hyn – Cyflwynydd a Gohebydd Newyddion y BBC

Doeddwn i ddim yn siŵr beth oedd gen i eisiau ei wneud yn y dyfodol felly dewisais amrywiaeth o bynciau Safon Uwch i’w hastudio. Cefais yr hyder a’r sgiliau’r oedd eu hangen arna’ i i symud ymlaen i’r brifysgol wrth astudio yn Chweched Iâl ac rydw i’n Gyflwynydd a Gohebydd Newyddion erbyn hyn. Mi wnes i ffrindiau arbennig yno, roedd gen i athrawon gwych y bydda i’n eu cofio am byth a chefais amser gwych yn Wrecsam!

“Mae gen i atgofion hyfryd o fy amser yn Iâl y gwna i fyth eu hanghofio!”

Dangos Rhagor
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost