Therapïau Harddwch, Sba A Chyflenwol

A oes gennych chi ddawn greadigol a phersonoliaeth hwyliog? Hoffech chi helpu eraill i edrych a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain? Os ydych chi’n angerddol am harddwch ac eisiau dysgu sgiliau newydd, yna cwrs Harddwch yng Ngholeg Cambria yw’r un i chi.

Byddwn yn sicrhau eich bod yn ennill gwybodaeth a sgiliau i helpu cleientiaid edrych (a theimlo) ar eu gorau. Byddwch yn gweithio gyda brandiau cynnyrch moethus yn ein salonau masnachol o’r radd flaenaf, fel eich bod yn barod i wneud eich gorau glas yn eich gyrfa ddelfrydol.

 

Risje Davies

Risje Davies

Astudiodd – Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Erbyn hyn – Rheolwr Busnes ar gyfer Hourglass Cosmetics

“Dwi wrth fy modd gyda phopeth sy’n ymwneud â harddwch, ac roeddwn i wrth fy modd yn gwneud yr holl driniaethau wrth hyfforddi ar y cwrs, gan wneud i bobl deimlo’n arbennig a darparu gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid i adeiladu sylfaen cwsmeriaid ffyddlon. 

“Yn y coleg rydych chi’n cael dysgu am bopeth yn ymwneud â’r croen, yn cael dealltwriaeth dda o sut i adnabod mathau gwahanol o groen, cyflyrau croen, a sut i ddarparu gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid. Gwnes i ddefnyddio’r holl wybodaeth a ddysgais yn Cambria er mwyn gwneud ceisiadau ar gyfer swyddi, ac mae hyn wedi fy helpu yn ddiweddarach yn fy ngyrfa. 

“Gallwch fentro i unrhyw gyfeiriad a’r hyn sy’n wych am harddwch yw y gallwch chi ei ddefnyddio ym mhob man ac mae galw amdano bob amser.” 

Dangos Mwy

Frankie McCamley

frankie - Yale 6 (1)

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost