main logo

TRIN GWALLT A THORRI GWALLT DYNION

Play Video

Mae trin gwallt a thorri gwallt dynion yn ddiwydiant byd eang gwerth biliynau, yn trimio ac yn tocio yn ôl y tueddiadau o hyd. Gallant gynnig gyrfa arloesol a gwerth chweil i chi, lle eich swydd yw gwneud i bobl edrych a theimlo ar eu gorau. Os yw hyn yn rhywbeth y byddech chi wrth eich bodd yn ei wneud, efallai mai Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion yw’r cwrs i chi.

Bydd arbenigwyr y diwydiant yn addysgu cyfrinachau’r grefft i chi mewn cyfleusterau salon sgleiniog a modern. Byddwch yn cael defnyddio cynnyrch a chyfarpar o safon uchel, datblygu eich sgiliau fel y gallwch ddarparu profiad o’r radd flaenaf i’ch cleientiaid bob tro.

Hairdresser, Kimberly Jones taking a hero shot at her salon looking at the camera

Kimberley Jones

Astudiodd – Lefel 1, 2 a 3 mewn Trin Gwallt

Erbyn hyn – Perchennog salon ac arbenigydd trin gwallt ar gyfer priodasau 

Dwi wedi bod â diddordeb mewn trin gwallt erioed ac roeddwn i’n gwybod ers cryn dipyn o amser beth oeddwn i eisiau ei wneud a sut oeddwn i eisiau cyflawni hynny. Wrth astudio’r cymwysterau yng Ngholeg Cambria cefais y sgiliau a’r wybodaeth am drin gwallt yr oedd eu hangen arna’ i er mwyn cyrraedd lle ydw i heddiw. 

Os ydych chi’n berson creadigol gyda dawn am fanylder yna gall trin gwallt fod y swydd berffaith i chi. Nid yw’n swydd hawdd, credwch chi fi, gan y gallwch chi fod yn sefyll am oriau hir. Ond pan ydych chi’n angerddol am rywbeth bydd yn eich arwain i unrhyw le a’ch ysgogi chi i fod y gorau y gallwch chi fod. Mae trin gwallt yn yrfa werthfawr a chreadigol iawn ac mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost