main logo

Celf a Dylunio

Student using ink press

Os ydych chi’n angerddol am droi eich syniadau’n gelf ac yn gallu gweld eich hun yn gweithio yn y diwydiant creadigol sy’n cynyddu’n gyflym, yna Celf a Dylunio yw’r cwrs i chi. Bydd ein cyrsiau ysbrydoledig yn rhoi’r cyfle i chi archwilio ystod o ddisgyblaethau gwahanol, a addysgir gan diwtoriaid cymwys iawn ac sydd wedi ennill gwobrau.

Dangoswch eich dawn greadigol yng Ngholeg Cambria, gan ddefnyddio ein cyfleusterau celf a dylunio arbenigol fel stiwdio ffotograffig, stiwdio ffasiwn a thecstilau, gweithdy gwaith print, Ystafelloedd Mac a gweithdy 3D, sydd wedi’u dylunio’n arbennig i fodloni eich holl anghenion artistig.

Szymon Lewandowski IMG_1798 (1)

Szymon Lewandowski

Wedi astudio – Lefel 3/4 mewn Astudiaethau Sylfaen Celf a Dylunio

Erbyn hyn- Astudio paentio Celfyddyd Gain yn Llundain yn UAL Camberwell

“Fe wnes i ddewis astudio’r cwrs Sylfaen gan ei fod yn gam nesaf i mi yn fy nhaith greadigol. Roeddwn i’n gwybod y byddai’n addysgu sgiliau buddiol i mi lle galla’ i’w defnyddio yn fy mhroses creadigol a fy mharatoi i’n dda ar gyfer y brifysgol.

“Heb y cwrs Sylfaen a chefnogaeth anhygoel y tiwtoriaid yno, fyddwn i ddim lle rydw i rŵan. Fe wnaeth yr holl wybodaeth a dysgeidiaeth o’r cwrs yma roi mantais i mi yn ystod fy amser yn fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol a fy mharatoi i’n dda ar ei gyfer gyda chyngor ystyriol a chefnogol ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r gallu y gwnes i ennill o’r cwrs yma nid yn unig yn cael ei ddefnyddio yn fy ymarfer creadigol, ond dwi’n gallu ei ddefnyddio hefyd mewn gwahanol feysydd o fywyd sy’n fanteisiol iawn.

“Os ydych chi’n ystyried astudio Celf dwi’n argymell y cwrs Sylfaen yn fawr. Bydd y cysylltiadau rydych chi’n eu meithrin gyda’ch cyd-ddisgyblion, y profiadau a gewch chi a’r atgofion a wnewch chi, yn para am oes!”

Dangos Rhagor
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Wedi astudio – Saesneg, Drama, Mathemateg a Ffrangeg Safon Uwch

Erbyn Hyn – Cyflwynydd a Gohebydd Newyddion y BBC

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth roeddwn i eisiau ei wneud yn y dyfodol, felly fe wnes i ddewis amrywiaeth o bynciau gwahanol i’w hastudio ar gyfer Safon Uwch. Erbyn hyn dwi’n cael fy nghyflogi gan y BBC fel Cyflwynydd a Gohebydd Newyddion ac fe wnaeth astudio yn Chweched Iâl roi’r hyder a’r sgiliau i mi fynd ymlaen i’r brifysgol. Gwnes i ffrindiau anhygoel, ces i athrawon gwych na fydda’ i byth yn eu hanghofio a ches i amser gwych yn Wrecsam!

“Dwi’n edrych yn ôl ar fy amser yn Iâl gyda balchder a hoffter ac fydda’ i byth yn ei anghofio!”

Dangos Rhagor
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost