Celf a Dylunio

Student using ink press

Os ydych chi’n angerddol am droi eich syniadau’n gelf ac yn gallu gweld eich hun yn gweithio yn y diwydiant creadigol sy’n cynyddu’n gyflym, yna Celf a Dylunio yw’r cwrs i chi. Bydd ein cyrsiau ysbrydoledig yn rhoi’r cyfle i chi archwilio ystod o ddisgyblaethau gwahanol, a addysgir gan diwtoriaid cymwys iawn ac sydd wedi ennill gwobrau.

Dangoswch eich dawn greadigol yng Ngholeg Cambria, gan ddefnyddio ein cyfleusterau celf a dylunio arbenigol fel stiwdio ffotograffig, stiwdio ffasiwn a thecstilau, gweithdy gwaith print, Ystafelloedd Mac a gweithdy 3D, sydd wedi’u dylunio’n arbennig i fodloni eich holl anghenion artistig.

Szymon Lewandowski IMG_1798 (1)

Szymon Lewandowski

Studied – Level 3/4 Foundation Studies in Art and Design

Currently – Studying Fine Art painting in London at UAL Camberwell

“I chose to study the Foundation course, as it was the next step forward in my creative journey. I knew that it would teach me beneficial skills which I can apply in my creative process and prepare me well for university.

“Without the Foundation course and the amazing support from the tutors there, I wouldn’t be where I am now. All the knowledge and teachings from this course gave me an edge during my time in my first year of university and prepared me well for it with considerate and supportive advice for the future. 

“All the abilities I gained from this course are not only used in my creative practice, but can also be applied in different areas of life which is extremely advantageous.

“If you are considering studying Art I highly recommend the Foundation course. The bonds you build with your classmates, the experiences you gain and the memories you make, will last you for a lifetime!”

Show more
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost