BUSNES, RHEOLI AC ARWAIN

Hoffech chi ddewis o gyfleoedd gyrfa amrywiol, cyffrous a gwobrwyol ar draws ddiwydiannau gwahanol? Os felly, efallai mai’r cwrs Busnes, Rheoli ac Arwain yw’r un i chi. P’un a ydych chi eisiau gweithio ym maes AD, bod yn Rheolwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid neu ddringo i ben yr ystôl ym maes manwerthu, bydd ein tiwtoriaid yn rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa mewn busnes.

Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda busnesau go iawn ac rydym yn defnyddio senarios busnes amlwg a phrofiadau gwaith i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus. Rydym yn creu perchnogion ac arweinwyr busnes y dyfodol. Ydych chi’n un ohonynt?

Katie Laws IMG_2064

Katie Laws

Wedi astudio – Lefel 3 mewn Busnes

Erbyn hyn – Cyfrifydd

“Ar ôl astudio cwrs llawn amser mewn busnes am 2 flynedd yn Cambria, gwnes i benderfynu roeddwn i eisiau dilyn llwybr cyllid. Gwnes i wneud cais am brentisiaeth yn fy ngweithle presennol fel cyfrifydd dan hyfforddiant a mynd i’r coleg 1 diwrnod yr wythnos i gyflawni fy nghymhwyster AAT.

Mae fy nghymhwyster wedi fy nysgu llawer am faes eang busnes a chyfrifeg. Erbyn hyn mae gen i ystod eang o wybodaeth a sgiliau cyfrifeg ar ôl cwblhau cymwysterau Busnes ac AAT sydd wedi fy helpu i ac wedi rhoi’r gallu i mi barhau gyda fy ngyrfa.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost