LLETYGARWCH AC ARLWYO

Mae’r diwydiant gwasanaethau yn ffynnu, ac os oes gennych chi’r cymwysterau cywir, mae’r cyfleoedd swyddi yn ddiddiwedd. Gall Coleg Cambria gynnig y rhain i chi, gyda’n tiwtoriaid profiadol yn y diwydiant yn canolbwyntio ar wasanaethau i gwsmeriaid, protocolau iechyd a diogelwch a datblygu eich sgiliau ymarferol proffesiynol. Byddwch yn dysgu i baratoi a chreu ystod eang o fwyd, o brydau lleol clasurol i fwyd rhyngwladol, cacennau, danteithion crwst a rhagor.

Bydd hyn oll yn cael ei wneud yn ein ceginau o’r radd flaenaf a’n bwyty ar y safle yn Iâl, lle gallwch brofi eich doniau a gweini i westeion go iawn sy’n talu. Mae gennym gysylltiadau gyda chwmnïau lleol a fydd yn eich helpu i wireddu eich gyrfa ddelfrydol. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw angerdd am fwyd da a gwasanaeth rhagorol; byddwn ni’n dangos y gweddill i chi.

Emily Jones

Emily Jones

Wedi Astudio – Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, HND mewn Rheoli Lletygarwch

Erbyn hyn – Rheolwr Bwyty yn Palé Hall

 “Gwnes i ddewis y cwrs yma oherwydd roeddwn i eisiau gyrfa yn y diwydiant lletygarwch ac roeddwn i’n teimlo byddai hyn yn rhoi’r mewnwelediad gorau i mi o beth roedd y diwydiant yn ei ddisgwyl gen i a beth sydd gan y diwydiant lletygarwch i’w gynnig i mi hefyd.

“Wrth gwblhau’r cymhwyster gyda Choleg Cambria roeddwn i’n gallu ennill profiad gwaith buaswn i heb ei gael fel arall, gan gynnwys profiad gwaith mewn dau wahanol fusnes lletygarwch, cefais fy nhalu i weithio gydag un ohonyn nhw yn y pendraw.”

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost