main logo

CHWARAEON A FFITRWYDD

Five sports students in green running on the Deeside athletics track with the middle student in mid air over a hurdle

Hoffech chi droi eich angerdd am chwaraeon yn yrfa? P’un a ydych chi eisiau bod yr athletwr nesaf gorau, ffisiotherapydd medrus neu unrhyw beth arall yn y diwydiant cyffrous ac amrywiol hwn, mae gennym gwrs i chi yng Ngholeg Cambria.

Mae ein cyrsiau’n cael eu dylunio’n ofalus i’ch annog i wthio eich hunain yn gorfforol a meddyliol, wrth i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau y gallwch eu defnyddio yn eich gyrfa yn y dyfodol. Fel myfyriwr Chwaraeon Coleg Cambria, byddwch yn gallu defnyddio rhai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru (NWIAC). Beth am gyflawni eich nodau drwy wneud cais heddiw.

Jacob Edwards

Jacob Edwards

Wedi astudio –  Lefel 3 mewn Chwaraeon

Erbyn hyn – Wedi cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 ar gyfer Tîm Cymru, mae’n astudio Newyddiaduraeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Birmingham, ac yn hyfforddi 6 diwrnod yr wythnos mewn clwb gymnasteg

“Dwi wedi bod ag angerdd a diddordeb mewn chwaraeon ers erioed ac mae’r cymhwyster yma wedi fy helpu i fynd i’r brifysgol i astudio cwrs Newyddiaduraeth Chwaraeon. Mae wedi cynyddu fy ngwybodaeth fel athletwr ac wedi fy helpu i wella fel person a gymnastwr.

Roedd Gemau’r Gymanwlad yn un o’r profiadau i mi ei gael erioed, roedd hi’n werth yr holl waith caled a’r straffaglu i gyrraedd y Gemau! Bydd ddim byd yn curo’r teimlad o fod yn yr arena gyda fy nhîm, a chlywed y dorf yn rhuo wrth i enw tîm Cymru gael ei alw, roedd yn deimlad gwefreiddiol!

Dangos Rhagor
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
06/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Cyfleusterau Chwaraeon a Ffitrwydd

Trac Athletau

Neuadd Chwaraeon

Stiwdio Troelli

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost