Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG

Ydych chi’n angerddol am gyfrifiaduron a’r byd digidol? Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ddigidol yn y meysydd diddorol hyn? Beth am astudio Technolegau Digidol, Cyfrifiadur a TG yng Ngholeg Cambria a dewch yn rhan o chwyldro technolegol parhaus.

Byddwch chi’n gweithio gyda thechnolegau newidiol a chynnyrch arloesol yn y sector sy’n tyfu cyflymaf yn y byd. Byddwch chi yn y lle gorau posib i fanteisio ar yr amgylchedd digidol, i wthio ffiniau ac i fynd y tu hwnt i’r hyn yr oeddech chi’n disgwyl.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Academi Arwain Ddigidol

 • 15/09/2023
 • Deeside

BSc Gwyddoniaeth Data Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • 28/09/2023
 • Yale

BSc Seiberddiogelwch Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • 28/09/2023
 • Yale

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

 • 26/04/2023
 • Online

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

 • 14/06/2023
 • Online

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 24/05/2023
 • Online

Cyflwyniad i Microsoft Publisher

 • 10/05/2023
 • Online

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 19/04/2023
 • Deeside

Hanfodion Access

 • 04/05/2023
 • Yale

Lefel 4 mewn Meddalwedd TG, Y We a Thelegyfathrebiadau i Weithwyr Proffesiynol

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Prentisiaethau Gradd Ddigidol - BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

 • 28/09/2023
 • Yale

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • 18/04/2023
 • Online

Cyflwyniad i Godio Python

 • 18/04/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Godio Python

 • 20/03/2023
 • Yale

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 26/10/2023
 • Yale

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 08/02/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 23/05/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Seibr-ddiogelwch - Diogelwch a Diogeledd y Rhyngrwyd

 • 17/10/2023
 • Yale

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 14/03/2023
 • Yale

Diploma lefel 1 mewn Cyfryngau

 • 04/09/2023
 • Deeside

Dyfarniad ECDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

Dyfarniad ECDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Dylunio a Datblygu Gwefannau

 • 18/04/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 20/04/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 22/06/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 13/04/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 08/06/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 18/05/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 14/09/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 07/11/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 14/12/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 20/02/2024
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 11/04/2024
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 14/05/2024
 • Yale

Hanfodion GDPR

 • 17/10/2023
 • Yale

Hanfodion GDPR

 • 30/01/2024
 • Yale

Hanfodion PowerPoint

 • 16/11/2023
 • Yale

Hanfodion PowerPoint

 • 29/02/2024
 • Yale

Lefel 1 mewn TG

 • 04/09/2023
 • Yale

Niwrodechnoleg lefel 1 (cwrs arbenigol)

 • 04/09/2023
 • Yale

Cwrs Dwys Codio Python

 • 21/11/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Godio Python

 • 12/09/2023
 • Yale

Cyflwyniad i Godio Python

 • 09/04/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 19/09/2023
 • Yale

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 16/04/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 18/06/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 09/01/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Seibr-ddiogelwch - Diogelwch a Diogeledd y Rhyngrwyd

 • 30/01/2024
 • Yale

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 12/09/2023
 • Deeside

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 10/04/2024
 • Deeside

Dylunio a Datblygu Gwefannau

 • 10/01/2024
 • Deeside

ECDL UWCH – TAENLENNI - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL Uwch - Uned Unigol Taenlenni

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Excel Ychwanegol

 • 28/09/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 21/11/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 11/01/2024
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 05/03/2024
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 25/04/2024
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 04/06/2024
 • Yale

Hanfodion Access

 • 30/11/2023
 • Yale

Hanfodion Access

 • 14/03/2024
 • Yale

Hanfodion Access

 • 27/06/2024
 • Yale

Hanfodion TG Cisco f8.0

 • 13/09/2023
 • Yale

Hanfodion TG Cisco f8.0

 • 21/02/2024
 • Yale

Lefel 2 mewn Meddalwedd TG, Y We a Thelegyfathrebiadau i Weithwyr Proffesiynol

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Niwrodechnoleg lefel 2 (cwrs arbenigol)

 • 06/09/2023
 • Yale

Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG - Diploma - Lefel 2

 • 06/09/2023
 • Yale

Tystysgrif Estynedig lefel 2 mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol

 • 06/09/2023
 • Deeside

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ECDL Ychwanegol)

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • 15/09/2023
 • Deeside

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • 08/01/2024
 • Deeside

Creu Gemau Cyfrifiadurol gan ddefnyddio Unreal Engine 5

 • 10/01/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Godio Python

 • 09/01/2024
 • Yale

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 19/12/2023
 • Yale

Diploma lefel 3 mewn Cyfrifiadureg (Peirianneg Meddalwedd/Technoleg Ddigidol)

 • 04/09/2023
 • Yale

Diploma lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG

 • 04/09/2023
 • Yale

Diploma lefel 3 mewn Technolegau Digidol (Llwybr Gyrfaoedd Digidol)

 • 04/09/2023
 • Deeside

ECDL UWCH – CRONFEYDD DATA - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL UWCH – GWELLA CYNHYRCHIANT - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL UWCH – PROSESU GEIRIAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL Uwch - Uned Unigol Cronfeydd Data

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Cyflwyniadau

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Gwella Cynhyrchedd

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Prosesu Geiriau

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL UWCH CYFLWYNIADAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

Excel Uwch

 • 12/10/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 05/12/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 25/01/2024
 • Yale

Excel Uwch

 • 19/03/2024
 • Yale

Excel Uwch

 • 09/05/2024
 • Yale

Excel Uwch

 • 13/06/2024
 • Yale

Hanfodion Power BI

 • 03/10/2023
 • Yale

Hanfodion Power BI

 • 16/01/2024
 • Yale

Hanfodion Power BI

 • 30/04/2024
 • Yale

Lefel 3 mewn Meddalwedd TG, Y We a Thelegyfathrebiadau i Weithwyr Proffesiynol

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Niwrodechnoleg lefel 3 (cwrs arbenigol)

 • 08/09/2023
 • Yale

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 14/09/2023
 • Deeside

Prentisiaeth Saesneg Seiberddiogelwch - Cyllid Lloegr

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Rhwydweithio Cisco – Rhan 2 RSWE ac SRWE – Blwyddyn 2

 • 14/09/2023
 • Yale

Rhwydweithio Cisco CCNA Fersiwn 7 ITN a SRWE - Blwyddyn 1

 • 13/09/2023
 • Yale
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost