main logo

Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG

Ydych chi’n angerddol am gyfrifiaduron a’r byd digidol? Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ddigidol yn y meysydd diddorol hyn? Beth am astudio Technolegau Digidol, Cyfrifiadur a TG yng Ngholeg Cambria a dewch yn rhan o chwyldro technolegol parhaus.

Byddwch chi’n gweithio gyda thechnolegau newidiol a chynnyrch arloesol yn y sector sy’n tyfu cyflymaf yn y byd. Byddwch chi yn y lle gorau posib i fanteisio ar yr amgylchedd digidol, i wthio ffiniau ac i fynd y tu hwnt i’r hyn yr oeddech chi’n disgwyl.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

BSc Gwyddoniaeth Data Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • 25/09/2024
 • Iâl

BSc Seiberddiogelwch Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • 25/09/2024
 • Iâl

Prentisiaethau Gradd Ddigidol - BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

 • 25/09/2024
 • Iâl

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 23/05/2024
 • Iâl

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

Hanfodion Excel

 • 14/05/2024
 • Iâl

Cyflwyniad i Godio Python

 • 23/04/2024
 • Iâl

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 16/04/2024
 • Iâl

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 18/06/2024
 • Iâl

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 10/04/2024
 • Glannau Dyfrdwy

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 23/09/2024
 • Iâl

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 03/02/2025
 • Iâl

Excel Ychwanegol

 • 25/04/2024
 • Iâl

Excel Ychwanegol

 • 04/06/2024
 • Iâl

Hanfodion Access

 • 27/06/2024
 • Iâl

ICDL Uwch - Uned Unigol Taenlenni

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

Niwrodechnoleg lefel 2 (cwrs arbenigol)

 • 04/09/2024
 • Iâl

Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG - Diploma - Lefel 2

 • 04/09/2024
 • Iâl

Tystysgrif Estynedig lefel 2 mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol

 • 04/09/2024
 • Glannau Dyfrdwy

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ICDL Ychwanegol)

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • 10/04/2024
 • Iâl

Diploma lefel 3 mewn Cyfrifiadureg (Peirianneg Meddalwedd/Technoleg Ddigidol)

 • 02/09/2024
 • Iâl

Diploma lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG

 • 02/09/2024
 • Iâl

Diploma lefel 3 mewn Technolegau Digidol (Llwybr Gyrfaoedd Digidol)

 • 02/09/2024
 • Glannau Dyfrdwy

Excel Uwch

 • 09/05/2024
 • Iâl

Excel Uwch

 • 13/06/2024
 • Iâl

Hanfodion Power BI

 • 30/04/2024
 • Iâl

ICDL UWCH – CRONFEYDD DATA - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

ICDL UWCH – GWELLA CYNHYRCHIANT - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

ICDL UWCH – PROSESU GEIRIAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

ICDL UWCH – TAENLENNI - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

ICDL Uwch - Uned Unigol Cronfeydd Data

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

ICDL Uwch - Uned Unigol Cyflwyniadau

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

ICDL Uwch - Uned Unigol Gwella Cynhyrchedd

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

ICDL Uwch - Uned Unigol Prosesu Geiriau

 • Roll On, Roll Off
 • Glannau Dyfrdwy

ICDL UWCH CYFLWYNIADAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Iâl

Niwrodechnoleg lefel 3 (cwrs arbenigol)

 • 02/09/2024
 • Iâl

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 18/09/2024
 • Glannau Dyfrdwy

Sut all eich Busnes fanteisio at Ryngrwyd Pethau (IoT)

 • 26/04/2024
 • Online
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Cyrsiau Digidol i Oedolion

Ydych chi eisiau ennill sgiliau newydd, uwchsgilio, newid gyrfa neu ddychwelyd i waith?
Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost