main logo

Prosiectau a Chynlluniau

Canolfan Ragoriaeth Gofal Iechyd a Therapïau, Coleg Cambria Iâl

Bydd y cyfleuster gwerth £14 miliwn hwn, sydd o’r radd flaenaf, yn cynnwys sba a bar sudd masnachol o safon diwydiant wedi’i ddodrefnu’n llawn, gan roi cyfle i ddysgwyr weithio a hyfforddi ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn ogystal â wardiau iechyd efelychiedig ac amgylcheddau Rhithrealiti.

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2024.

Oriel Lluniau
Fideo animeiddiad cyfrifiadurol

Cliciwch y fideo isod i weld ein cynlluniau’n dod yn fyw!

Play Video

Hwb Cynaliadwyedd Dyfodol Ffermio yng Ngholeg Cambria Llysfasi

Bydd Hwb Cynaliadwyedd Dyfodol Ffermio yng Ngholeg Cambria Llysfasi yn cynnwys labordai pridd, theatr arddangos, caffi a pharthau dysgu i gynorthwyo ein dysgwyr a’r gymuned ehangach yn llawn gan ganolbwyntio ar ffermio cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Bydd yr Hwb hefyd yn galluogi partneriaid diwydiant ym meysydd peirianneg, coedwigaeth a rheoli cefn gwlad i ddangos y dechnoleg ddiweddaraf a datblygiadau yn eu diwydiannau.

Bydd gwaith yn dechrau ar y datblygiad newydd sbon hwn gwerth £8 miliwn ym mis Gorffennaf 2023 a bydd yn cael ei gwblhau ym mis Hydref 2024.

Oriel Lluniau
Fideo animeiddiad cyfrifiadurol

Cliciwch y fideo isod i weld ein cynlluniau’n dod yn fyw!

Play Video