main logo
hero image of two adult learners
hero image of two adult learners

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i ddechrau rhywbeth newydd gyda'n

Cofrestrwch rŵan ar gyfer cwrs rhan-amser sy’n dechrau ym mis Ionawr!

Rydyn ni’n darparu ystod eang o gyrsiau i helpu i wella eich sgiliau a’ch gwybodaeth i roi hwb i’ch gyrfa neu i ddod o hyd i hobi newydd.  O drefnu blodau i weldio, mae gennym ni rywbeth i weddu pawb.

Pam ddylech chi ddechrau cwrs newydd?

Eisiau ychwanegu at eich sgiliau i symud ymlaen yn eich gyrfa trwy gwrs datblygiad proffesiynol

Eisiau dechrau hobi newydd

Anelu am ddyfodol mwy disglair trwy astudio cymhwyster uwch neu radd

Eisiau dysgu rhywbeth newydd gyda chwrs rhan-amser

Dechrau gyrfa newydd gyda Phrentisiaeth

Eisiau siarad iaith newydd

Gwella eich sgiliau mathemateg neu Saesneg i helpu plentyn gyda’i waith ysgol

Mae ein tîm Sgiliau i Oedolion hefyd yn darparu cyrsiau ar eni safleoedd neu yn y gymuned i helpu oedolion i wella eu sgiliau Mathemateg, Saesneg a TG.

Cyrsiau am ddim

Gellir ariannu* rhai o’n cyrsiau trwy Gyfrif Dysgu Personol, os ydych chi’n hŷn na 19 oed ac yn byw yng Nghymru, yn cael eich cyflogi gan ennill llai na £30,596 y flwyddyn, neu os ydy’ch swydd mewn perygl, mae’n ffordd wych o gael arian i astudio cyrsiau rhan-amser penodol.

Ewch i’n tudalen Cyfrif Dysgu Personol i ddysgu rhagor neu i wirio a ydych chi’n gymwys.

*Os ydych yn gymwys

Cliciwch ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi i weld yr hyn rydyn ni'n ei gynnig

Addysg Sylfaenol i Oedolion

Mynediad i AU

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Celf a Dylunio

Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol

Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG

Saesneg a Mathemateg

Gwneuthuro a Weldio

Blodeuwriaeth

Dysgu Saesneg

Cerbydau Modur

Addysgu, Asesu ac Addysg

Dewch i weld y cyrsiau isod:

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Gwneuthuro a Weldio

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Arwain a Rheoli

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Addysgu, Asesu ac Addysg

Cadwch eich Lle

Dewch draw i weld ein cyfleusterau a siarad â’n staff arbenigol yn ein nosweithiau agored Addysg Oedolion, a dod i wybod am y cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig, cofrestrwch eich diddordeb isod!

Glannau Dyfrdwy

Dydd Llun 23 Ionawr - 4.00pm - 7.00pm

I ddod i'r Digwyddiad agored, cliciwch ar y botwm isod

Ffordd y Bers

Dydd Mawrth 24 Ionawr - 4.00pm - 7.00pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored, cliciwch ar y botwm isod

Iâl

Dydd Mawrth 24 Ionawr - 4.00pm - 7.00pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored, cliciwch ar y botwm isod

Oes gennych chi gwestiwn?

Ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw i gael rhagor o wybodaeth.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

mail svg

E-bost

Ein Safleoedd

Dewch i weld ein safleoedd mewn 3D trwy ddewis un o’r lluniau isod!

Os oes gennych chi benset VR, gallwch chi hefyd weld ein cyfleusterau mewn Rhith Realiti.