main logo

Gwyddorau Cymdeithasol a Throseddeg

Play Video

A oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymddygiad dynol a throseddol? 

Yna bydd ein cyrsiau Gwyddorau Cymdeithasol a Throseddeg yn addas i chi. Bydd arbenigwyr yn y pwnc yn cyflwyno’r cwrs ac yn cyflwyno eu gwybodaeth o’r radd flaenaf i’r dosbarth, bydd cymhwyster o Ganolfan Brifysgol Cambria yn eich rhoi chi ar y trywydd at yrfa lwyddiannus. 

Am ragor o wybodaeth ac i weld y gofynion mynediad dewiswch gwrs isod a darganfyddwch lwybr sy’n addas i chi.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost