main logo

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Play Video

Os rydych yn breuddwydio am yrfa sy’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau bob dydd pobl, yna gall cymhwyster mewn iechyd a gofal cymdeithasol o Ganolfan Brifysgol Cambria eich rhoi chi ar y trywydd i fodloni hynny. Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth theori ac ymarferol i ddatblygu eu gyrfa.

Gall radd mewn iechyd a gofal cymdeithasol agor drysau i brofiadau anhygoel a gyrfa lwyddiannus. O weithio gyda’r GIG neu Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i barhau addysg i ddod yn fydwraig neu therapydd galwedigaethol.

Ydych chi’n barod i ddatblygu eich gyrfa? Dewiswch gwrs isod i ddarganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig a’r gofynion mynediad.

Dewch i glywed gan un o’n darlithwyr

Play Video about Health & Social Care
Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost