main logo

Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

A HE student on a Construction course looking into a piece of construction equipment

Gyda chymhwyster mewn Adeiladu a Gwaith Adeiladu o Ganolfan Brifysgol Cambria byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i astudio rhagor neu i ddatblygu eich gyrfa. 

Os rydych yn gobeithio symud i swydd mewn rheoli adeiladu, arolygu adeiladau, neu dechnoleg bensaernïol, gall y cwrs hwn eich helpu i fod yn y llwybr cywir i lwyddo. 

Dewiswch gwrs o’r dewisiadau isod am ragor o fanylion a gofynion mynediad i ymuno â chwrs mewn Adeiladu a Gwaith Adeiladu gyda Chanolfan Brifysgol Cambria.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Astudiaethau Achos
A profile picture of a student

Carla Joyner

Wedi Astudio – HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig – Adeiladu 

Erbyn Hyn – Cyfarwyddwr Coastal Construction & Renovation Services Ltd

“Mae’r cwrs yma yn gwrs cyfannol ac yn ymdrin â chymaint o feysydd o fewn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil. Mae’r dysgu ar y cwrs yma wedi bod yn berthnasol a diddorol. Dwi wedi gallu rhoi llawer o brosesau newydd ar waith yn ein busnes o ganlyniad i’r hyn dwi wedi’i ddysgu.

 “Mae’r cymorth gan y tiwtoriaid wedi bod yn rhagorol, roeddwn i’n poeni y buaswn i’n cael trafferth gan nad ydw i wedi ymwneud ag addysg ers bron i 20 mlynedd. Mae’r tiwtoriaid i gyd wedi rhoi’r gefnogaeth a’r sicrwydd yr oedd eu hangen arnaf fi drwy gydol yr amser ac wedi rhoi anogaeth i mi sydd wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn llwyddiannus.

 “Mae’r cymhwyster yma yn gam nesaf rhagorol at gael gradd mewn pwnc arbenigol delfrydol. Gwnes i ddechrau’r cwrs yma yn meddwl fy mod i eisiau bod yn Syrfëwr Meintiau. Yna ar ddiwedd y cwrs gwnes i benderfynu fy mod i eisiau bod yn Rheolwr Adeiladu. Bydd y cwrs yma yn sicr yn fy helpu i gyflawni fy uchelgeisiau gyrfa.”

Dangos Rhagor
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost