main logo

Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Mae creadigrwydd ac arloesedd ar flaen y diwydiant cyfryngau creadigol. Wrth astudio cymhwyster gyda Chanolfan Brifysgol Cambria bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau ymarferol a theori. Bydd cymhwyster mewn cyfryngau creadigol yn adeiladu eich profiad o gynhyrchu cyfryngau, ac yn cynyddu eich dealltwriaeth a’ch sgiliau mewn adnoddau a thechnegau cyfryngau.  

Byddwn yn agor y drysau i ystod o yrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth a chyfryngau. Bydd yn eich paratoi i ddechrau gyrfa gyffrous a phrysur gyda phortffolio deinamig a phroffesiynol, ni waeth lle rydych chi arni.

Ydych chi’n barod i ddysgu rhagor am y cyrsiau sydd ar gael a’r gofynion mynediad? Cliciwch ar gwrs isod i ddarganfod rhagor.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost