main logo

Iechyd Meddwl

Mental Health Subject Image

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria rydym wedi datblygu ystod amrywiol o raglenni Iechyd Meddwl sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o anghenion. O gyrsiau sydd â’r nod o roi gwell dealltwriaeth i chi o Iechyd Meddwl yn y gweithle i gyrsiau lefel uwch sy’n fwy manwl. Byddant yn eich arfogi’n llawn â’r sgiliau craidd a’r wybodaeth sydd eu hangen wrth ofalu am bobl ag anghenion iechyd meddwl.

Mewn llawer o achosion, byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â phrofiad ymarferydd a fydd yn eich galluogi chi i ennill dealltwriaeth uniongyrchol o’r maes hwn o’r sector iechyd, gofal a nyrsio sy’n tyfu o hyd. Wedi eich ysbrydoli? Dewiswch gwrs isod i ddarganfod rhagor am yr hyn sydd gennym ar gael a’r gofynion mynediad. 

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost