main logo

Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Ydych chi wrth eich bodd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau plant? Os yw hyn yn wir gall cymhwyster mewn Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae fod yn berffaith i chi. Wrth astudio yng Nghanolfan Brifysgol Cambria byddwch yn archwilio ystod eang o bynciau datblygiad plentyndod. 

Yn ogystal ag ennill y cymwysterau angenrheidiol byddwch yn ennill profiad ymarferol a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa. O ofal cymdeithasol a nyrsio i ragor o astudio fel TAR neu radd Meistr. 

Cliciwch ar gwrs isod i weld rhagor o ofynion mynediad a manylion am ein cyrsiau Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae.

Play Video

A oes gennych chi gwestiwn?

Dewch i glywed gan un o’n darlithwyr

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.