main logo

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Play Video

Mae cyrsiau Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn cynnig y cyfle i astudio wrth ddysgu sgiliau ymarferol ochr yn ochr â 200 o anifeiliaid sy’n byw ar ein safle yn Llaneurgain. 

Gall graddedigion sy’n cwblhau ein cwrs Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid yn llwyddiannus gyda Chanolfan Brifysgol Cambria fynd ymlaen i astudio rhagor, a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa. O dechnegydd bywyd gwyllt i geidwad anifeiliaid, gall y cwrs hwn agor drysau i’r diwydiant a rhoi hwb i chi ddechrau eich gyrfa. 

Cliciwch ar gwrs isod i weld y gofynion mynediad a darganfod rhagor am yr hyn sydd gan ein cyrsiau Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid i’w gynnig.

Dewch i glywed gan un o’n darlithwyr

Play Video
Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost