main logo

PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU A CHYNNAL A CHADW

Mae peirianneg yn cael ei defnyddio ar gyfer rhagor o bethau nag y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae’n chwarae rhan enfawr yn y cynnyrch rydym yn ei ddefnyddio bob dydd a’r amgylcheddau rydym yn byw ynddynt. Mae’n gyfnod gwych i dorchi eich llewys a dod yn rhan o’r diwydiant cyffrous hwn. Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria byddwch chi’n dysgu yng nghyfleusterau hyfforddi mwyaf llwyddiannus y DU ac sy’n arwain y sector; ein Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg a Thechnoleg.

Dyma gyfle i chi ddysgu amrywiaeth o dechnegau mecanyddol a thrydanol gan gynnwys peirianneg awyrennau, cynnal a chadw trydanol, CAD, peirianneg fecanyddol, electronig a gweithgynhyrchu. Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda llawer o fusnesau er mwyn eich rhoi chi ar y llwybr cywir os ydych chi’n dechrau eich gyrfa peirianneg.

Os rydych chi’n barod i ddatblygu eich gyrfa peirianneg dewiswch gwrs sy’n addas i chi a darganfyddwch ragor am yr hyn sydd ar gael a’r gofynion mynediad.

Cyfleusterau Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw

Canolfan Technoleg Peirianneg

Gweithdy Peirianneg

Play Video

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost