main logo

PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU A CHYNNAL A CHADW

Mae peirianneg yn cael ei defnyddio ar gyfer rhagor o bethau nag y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae’n chwarae rhan enfawr yn y cynnyrch rydym yn ei ddefnyddio bob dydd a’r amgylcheddau rydym yn byw ynddynt. Mae’n gyfnod gwych i dorchi eich llewys a dod yn rhan o’r diwydiant cyffrous hwn. Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria byddwch chi’n dysgu yng nghyfleusterau hyfforddi mwyaf llwyddiannus y DU ac sy’n arwain y sector; ein Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg a Thechnoleg.

Dyma gyfle i chi ddysgu amrywiaeth o dechnegau mecanyddol a thrydanol gan gynnwys peirianneg awyrennau, cynnal a chadw trydanol, CAD, peirianneg fecanyddol, electronig a gweithgynhyrchu. Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda llawer o fusnesau er mwyn eich rhoi chi ar y llwybr cywir os ydych chi’n dechrau eich gyrfa peirianneg.

Os rydych chi’n barod i ddatblygu eich gyrfa peirianneg dewiswch gwrs sy’n addas i chi a darganfyddwch ragor am yr hyn sydd ar gael a’r gofynion mynediad.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost