main logo

BUSNES, RHEOLI AC ARWAIN

Play Video

Mae cyrsiau Busnes, Rheoli ac Arwain yng Nghanolfan Brifysgol Cambria wedi’u hanelu at y rhai sydd mewn cyflogaeth briodol am dros 30 awr yr wythnos. Ochr yn ochr â gweithio byddwch yn cael eich rhyddhau o’r gwaith am y dydd i Ysgol Fusnes Cambria a fydd yn eich darparu gyda’r cymhwyster/cymwysterau i ddatblygu eich gyrfa yn rhagor.

Wrth astudio yn Ysgol Fusnes Cambria ar safle Llaneurgain Coleg Cambria byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau mewn marchnata, adnoddau dynol, cyfrifeg a rhagor. Wrth fynd i’r afael â chwrs gyda Chanolfan Brifysgol Cambria efallai y byddwch yn dewis datblygu eich gyrfa mewn cyfrifeg, marchnata, logisteg neu ddiwydiant arall.

Cliciwch ar gwrs isod i weld y gofynion mynediad a darganfod rhagor am yr hyn y mae ein cyrsiau busnes, rheoli ac arwain yn eu cynnig.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Astudiaethau Achos
A profile picture of a student

Jac Hughes

Yn astudio – Gradd Rheoli Busnes Cymhwysol

Erbyn hyn – Yn cael ei gyflogi gan Airbus UK

“Agwedd orau fy nghwrs yw ei fod yn caniatáu i mi astudio’n rhan-amser gan roi hyblygrwydd i mi weithio o amgylch astudiaethau academaidd. Mae gallu cymhwyso fy nysgu yn uniongyrchol i fy ngwaith wedi cynnig cyfle unigryw i mi.

Mae’r darlithwyr yn barod iawn i helpu ac maen nhw bob amser yn gwneud ymdrech i fy nghefnogi i. Mae’r cyfleusterau’n wych ac yn cynnig amgylcheddau unigryw ar gyfer gweithio.

“Mae’r cwrs wedi rhoi cyfleoedd dysgu amrywiol i mi ym maes busnes ac wedi gwella fy ngwybodaeth o’r pwnc yn aruthrol. Bydd hyn yn y dyfodol yn fy nghefnogi i gyflawni fy uchelgais gyrfaol o ddod yn arweinydd”.

Dangos Rhagor
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
06/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost