main logo

ADDYSGU, ASESU AC ADDYSG

Hoffech chi addysgu a grymuso’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr? Bydd ein cyrsiau addysgu yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn eich helpu chi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa. 

Mae ein cyrsiau yn anelu i ddarparu dull arloesol i addysg athrawon gyda hyfforddiant sy’n bodloni’r angen am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig. Gyda PCET – TAR, PCE o Ganolfan Brifysgol Cambria, gall myfyrwyr fynd ymlaen i addysgu mewn amrywiaeth o leoliadau addysg. Am ragor o fanylion a gofynion mynediad i ddechrau eich gyrfa addysgu heddiw, dewiswch y cwrs sy’n addas i chi isod.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost