main logo

ADDYSGU, ASESU AC ADDYSG

Hoffech chi addysgu a grymuso’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr? Bydd ein cyrsiau addysgu yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn eich helpu chi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa. 

Mae ein cyrsiau yn anelu i ddarparu dull arloesol i addysg athrawon gyda hyfforddiant sy’n bodloni’r angen am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig. Gyda PCET – TAR, PCE o Ganolfan Brifysgol Cambria, gall myfyrwyr fynd ymlaen i addysgu mewn amrywiaeth o leoliadau addysg. Am ragor o fanylion a gofynion mynediad i ddechrau eich gyrfa addysgu heddiw, dewiswch y cwrs sy’n addas i chi isod.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost