main logo

Lletygarwch ac Arlwyo

Mae’r diwydiant lletygarwch yn cynnig ystod eang o yrfaoedd, gan greu nifer fawr o gyfleoedd swyddi. Mae’n ddiwydiant rhagorol i fod yn rhan ohono ac yn cynnig nifer o sgiliau trosglwyddadwy i helpu gyda datblygu gyrfa.

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill y sgiliau ymarferol a theori sydd eu hangen arnynt  i weithio yn y diwydiant. O sgiliau gwasanaethau i gwsmeriaid i ddeall busnes lletygarwch.

Bydd hyn oll yn cael ei wneud yn ein ceginau o’r radd flaenaf a’n bwyty ar y safle sef Bwyty Iâl, lle y gallwch brofi eich doniau a gweini gwestai go iawn sy’n talu arian am eich bwyd. Mae gennym gysylltiadau gyda chwmnïau lleol a fydd yn eich helpu chi i ddatblygu eich gyrfa – yr oll sydd ei angen arnoch chi yw angerdd am fwyd rhagorol a gwasanaethau o’r radd flaenaf. I ddarganfod rhagor dewiswch gwrs isod a darganfyddwch y gofynion mynediad.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Cyfleusterau Lletygarwch ac Arlwyo

Bwyty Iâl

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
06/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost