main logo

TECHNOLEGAU DIGIDOL, CYFRIFIADURA A TG

Ydych chi’n angerddol am gyfrifiaduron a’r byd digidol? Hoffech chi ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn y meysydd diddorol hyn? Yna astudiwch Dechnolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG yng Nghanolfan Brifysgol Cambria a dewch yn rhan o’r chwyldro technolegol parhaus.

Byddwch yn gweithio gyda chynnyrch arloesol a thechnoleg sy’n newid yn y sector sy’n tyfu cyflymaf yn y byd. Byddwch yn y lle gorau posibl i wneud y mwyaf o’r amgylchedd digidol, gan wthio ffiniau a mynd y tu hwnt i’ch gallu.

Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Astudiaethau Achos
Profile picture of a student

Peter Griffiths

Wedi Astudio – BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol 

Eryn Hyn – Prentisiaeth Gradd Ddigidol

“Helo, Peter Griffiths ydw i. Dwi’n gweithio yn Ysgol Maelor ac yn astudio cwrs Peirianneg Meddalwedd.

Mae’r cwrs yn ymwneud ag agweddau amrywiol ym maes peirianneg meddalwedd gan gynnwys rhaglennu, dylunio gwefannau, rheoli cronfeydd data, systemau cyfrifiadurol a modelu data. Dwi wir wedi mwynhau’r cwrs hyd yn hyn. Mae wedi rhoi cyfle i mi lenwi bylchau yn y wybodaeth oedd gen i’n flaenorol yn ogystal â mynd a fi ar drywydd posibiliadau newydd ar gyfer prosiectau a chyflogaeth yn y dyfodol.

Dwi’n gweithio fel Rheolwr TG mewn ysgol uwchradd ar hyn o bryd. Yn wreiddiol roeddwn i wedi dechrau’r cwrs fel ffordd o newid gyrfa o weinyddu systemau i swydd lle’r oeddwn i’n codio’n unig. Roeddwn i wedi mwynhau’r modiwlau rhaglennu y gwnes i ar gwrs HND rai blynyddoedd yn ôl ac roeddwn i eisiau gwneud rhagor o hynny. Ers dechrau’r cwrs rydw i wedi dod ar draws nifer o ffyrdd y gall fod o gymorth i mi yn fy swydd bresennol ac mae’n gwneud i mi ystyried aros ym maes gweinyddu systemau. Rydw i wedi sylweddoli bod y gallu i godio rhaglenni sydd wedi’u hawtomeiddio yn cynyddu effeithiolrwydd a symleiddio’r hyn rydw i’n ei wneud yn fy swydd bresennol. Yn ogystal â hyn rydw i wedi cael hyd i waith sy’n mynd â fi ar drywydd newydd sef “DevOps”. Mae’n gymysgedd o’r gwaith rydw i’n ei wneud yn fy swydd bresennol wedi’i gyfuno ag egwyddorion peirianneg meddalwedd. “

Dangos Rhagor
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost