CYFRIF DYSGU PERSONOL (PLA)

PLA

Darganfyddwch gyrsiau hyblyg sy’n *rhad ac am ddim ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc yng Ngholeg Cambria sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddatblygu neu newid eich gyrfa. *Os ydych yn hŷn na 19 oed, yn byw yng Nghymru, os ydych mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn, neu os yw eich swydd mewn perygl, mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych i gael y cyfle i astudio cyrsiau penodol yn rhan amser. Beth yw Cyfrif Dysgu Personol? Mae Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio cyrsiau rhan amser yn hyblyg ochr yn ochr â’ch bywydau a’ch ymrwymiadau. Mae’n eich galluogi i feithrin y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i newid eich gyrfa neu i ddilyn llwybr newydd. Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu dysgu hyblyg sydd wedi’i ariannu’n llawn, ar-lein ac wyneb yn wyneb. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i wneud cynnydd yn eich gyrfa bresennol neu i newid eich gyrfa yn gyfan gwbl. Mae pob un o’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Gallwch weld y rhestr lawn o gyrsiau Cyfrif Dysgu Personol yng Ngholeg Cambria isod.
 

Am ragor o wybodaeth ac i wirio eich Cymhwysedd

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

City & Guilds Lefel 5 Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

 • 14/02/2023
 • Northop

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

 • 11/01/2023
 • Online

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

 • 29/03/2023
 • Online

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

 • 14/06/2023
 • Online

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 21/12/2022
 • Online

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 08/03/2023
 • Online

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 24/05/2023
 • Online

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • 13/12/2022
 • Deeside

Cyflwyniad i Microsoft Publisher

 • 10/05/2023
 • Online

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 01/02/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • 19/04/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd - PLA cwrs

 • 23/03/2023
 • Deeside

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

 • 12/01/2023
 • Northop

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (NDEM2)

 • 12/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 22/12/2022
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 27/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2023
 • Northop

Hanfodion Access

 • 12/01/2023
 • Yale

Hanfodion Access

 • 04/05/2023
 • Yale

Hanfodion Microsoft Project

 • 15/02/2023
 • Deeside

HNC mewn Cyfrifiaduro

 • 01/08/2023
 • Yale

IOSH Rheoli Iechyd a Llesiant Galwedigaethol

 • 06/02/2023
 • Northop

IOSH Rheoli Iechyd a Llesiant Galwedigaethol

 • 15/05/2023
 • Northop

IOSH Rheoli Iechyd a Llesiant Galwedigaethol

 • 12/07/2023
 • Northop

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 10/03/2023
 • Llysfasi

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 31/03/2023
 • Llysfasi

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 28/04/2023
 • Llysfasi

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 09/06/2023
 • Llysfasi

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 10/02/2023
 • Llysfasi

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • 19/05/2023
 • Llysfasi

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

 • 09/05/2023
 • Llysfasi

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

 • 20/06/2023
 • Llysfasi

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

 • 28/02/2023
 • Llysfasi

Tystysgrif Amgylcheddol EC2 NEBOSH

 • 29/11/2022
 • Northop

Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

 • 28/02/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain a Rheoli

 • 22/12/2022
 • Northop

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • 17/03/2023
 • Northop

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • 17/03/2023
 • Northop

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • 18/04/2023
 • Yale

Creu Gemau Cyfrifiadurol gan ddefnyddio Unreal Engine 5

 • 01/03/2023
 • Deeside

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 12/01/2023
 • Northop

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 15/02/2023
 • Northop

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 10/03/2023
 • Northop

Cwrs Dwys Codio Python

 • 14/02/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (teler 3)

 • 23/03/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i DIY Cynnal a Chadw Eiddo

 • 11/01/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Godio Python

 • 18/04/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Waith Plymwr (Teler 3)

 • 23/03/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd (Tymor 3)

 • 23/03/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Wneud Gwaith Cynnal a Chadw eich Hun i Eiddo 

 • 19/04/2023
 • Deeside

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • 14/03/2023
 • Yale

Datblygu Taenlenni

 • 17/01/2023
 • Yale

Diweddariad Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

 • 27/04/2023
 • Northop

Diweddariad Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

 • 05/07/2023
 • Northop

Dyfarniad ECDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

Dyfarniad ECDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

 • 28/02/2023
 • Bersham Road

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (TIG)

 • 28/02/2023
 • Bersham Road

Dylunio a Datblygu Gwefannau

 • 18/04/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 22/12/2022
 • Yale

Excel Uwch

 • 02/03/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 20/04/2023
 • Yale

Excel Uwch

 • 22/06/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 08/12/2022
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 09/02/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 13/04/2023
 • Yale

Excel Ychwanegol

 • 08/06/2023
 • Yale

Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

 • 10/02/2023
 • Deeside

Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

 • 19/05/2023
 • Deeside

Hanfodion Cisco IT v7.0

 • 01/02/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 26/01/2023
 • Yale

Hanfodion Excel

 • 30/03/2023
 • Yale

Hanfodion GDPR

 • 15/02/2023
 • Online

Hanfodion PowerPoint

 • 16/03/2023
 • Yale

Hyfforddiant Llif Torri i Ffwrdd bŵer (1-diwrnod)

 • 03/02/2023
 • Deeside

Hyfforddiant Llif Torri i Ffwrdd bŵer (1-diwrnod)

 • 12/05/2023
 • Deeside

Lefelu a Gosod Sylfaenol ar gyfer Goruchwylwyr Safle (2-dydd)

 • 19/01/2023
 • Deeside

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • 30/01/2023
 • Northop

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • 15/05/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MIG)

 • 28/02/2023
 • Bersham Road

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

 • 08/11/2022
 • Yale

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

 • 24/01/2023
 • Yale

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

 • 25/10/2022
 • Yale

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 23/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 27/02/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 27/03/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 17/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 08/05/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 12/06/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

 • 24/07/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 12/12/2022
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 16/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 13/02/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 13/03/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 24/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 22/05/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 19/06/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

 • 10/07/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 28/03/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 10/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 06/06/2023
 • Northop

ECDL UWCH – TAENLENNI - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL Uwch - Uned Unigol Taenlenni

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 15/12/2022
 • Northop

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 01/02/2023
 • Northop

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 15/02/2023
 • Northop

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 22/03/2023
 • Northop

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 10/05/2023
 • Northop

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 13/07/2023
 • Northop

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 17/02/2023
 • Llysfasi

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 05/05/2023
 • Llysfasi

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 17/03/2023
 • Llysfasi

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 21/04/2023
 • Llysfasi

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 16/06/2023
 • Llysfasi

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • 26/05/2023
 • Llysfasi

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 11/01/2023
 • Northop

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 01/03/2023
 • Northop

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 19/04/2023
 • Northop

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 06/06/2023
 • Northop

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 27/06/2023
 • Northop

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ECDL Ychwanegol)

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 28/03/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 06/06/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 • 18/10/2022
 • Deeside

Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 • 11/01/2023
 • Yale

CG 2377-77 Archwilio a Phrofi Offer Trydan (PAT)

 • Roll On, Roll Off
 • Bersham Road

City Guilds 2382-18 18fed Argraffiad Rheoliadau Electro Dechnegol (Un diwrnod yr wythnos)

 • 12/01/2023
 • Bersham Road

Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy

 • 10/01/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy

 • 28/02/2023
 • Deeside

Dyfarniad Lefel 3 C&G mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Rheolaidd

 • 12/01/2023
 • Bersham Road

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 17/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 18/04/2023
 • Yale

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 05/04/2023
 • Northop

ECDL UWCH – CRONFEYDD DATA - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL UWCH – GWELLA CYNHYRCHIANT - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL UWCH – PROSESU GEIRIAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

ECDL Uwch - Uned Unigol Cronfeydd Data

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Cyflwyniadau

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Gwella Cynhyrchedd

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL Uwch - Uned Unigol Prosesu Geiriau

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

ECDL UWCH CYFLWYNIADAU - UNED UNIGOL

 • Roll On, Roll Off
 • Yale

NEBOSH NC1 - NEBOSH Health & Safety Management for Construction (UK)

 • 13/02/2023
 • Northop

Rheoliadau Gosod Trydan 18fed Argraffiad – Cwrs Bloc Wythnos

 • 17/04/2023
 • Bersham Road

Rheoliadau Gosod Trydan 18fed argraffiad (BS7671:2018) Cwrs gyda'r nos

 • 09/01/2023
 • Bersham Road

Rheoliadau Gosod Trydan 18fed Argraffiad (Cwrs Bloc) - PLA cwrs

 • 17/04/2023
 • Bersham Road

Rheoliadau Gosod Trydan 18fed argraffiad (Cwrs gyda'r nos) - PLA cwrs

 • 09/01/2023
 • Bersham Road

Tystysgrif Amgylcheddol EC1NEBOSH

 • 29/11/2022
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 05/04/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

 • 07/02/2023
 • Northop

Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol

 • 28/02/2023
 • Northop


Cwestiynau Cyffredin

Mae’n rhaid i chi fod:

 • Yn gyflogedig ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig
 • Yn hŷn na 19 oed
 • Yn gallu teithio i leoliadau’r coleg
 • Yn byw yng Nghymru

Mae unigolion yn anghymwys (ar adeg gwneud y cais) os ydynt:

 • Yn iau na 19 oed; neu
 • Yn mynd i ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr; neu
 • Yn astudio’n llawn amser ar gwrs addysg uwch; neu
 • yn astudio cwrs Dysgu yn y Gwaith a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 • yn wladolyn tramor anghymwys; neu
 • yn derbyn Grant Dysgu Cynulliad neu Lwfans Cynnal a Chadw Addysg; neu
 • yn anghyflogedig

Gan fod y rhaglen i unigolion sy’n dymuno newid eu gyrfaoedd, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am y sector. Gellir dechrau rhai cyrsiau heb unrhyw sgiliau neu gymwysterau penodol.

 

Ond gallwch drafod gofynion y cwrs pan fyddwch yn cael eich cyfarfod/galwad ffôn gydag aelod o dîm Cyfrif Dysgu Personol Coleg Cambria.

Bydd staff y coleg yn gwneud eu gorau i ddiwallu anghenion pawb wrth gynllunio dyddiadau ac amseroedd cynnal y cwrs.

 

Rydym yn gweithredu’n hyblyg a byddwn yn anelu at gyflawni’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith pobl. Byddwch yn trafod pryd rydych ar gael yn ystod eich asesiad cyn-derbyn. Yn ogystal â hynny, mae’r coleg yn cynnal nifer o gyrsiau ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r cwrs yn llawn.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu’r cwrs yn llawn.

 

Ond bydd angen i chi dalu eich costau teithio a sicrhau fod gennych ddigon o amser i fynychu’r cwrs a’i gwblhau.

Gallwch. Cyn dechrau’r cwrs, cynigir i chi ddatblygu cynllun hyfforddi a fydd yn nodi’r cyrsiau/cymhwyster y gallwch eu dilyn i’ch helpu i ddatblygu’ch gyrfa ym mha bynnag sector a ddewiswch. Ond, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn gallu ymrwymo i gwblhau unrhyw gyrsiau cyn dechrau arnynt.

We understand personal circumstances change. You could apply to undertake a new course, if you still met the eligibility criteria for the programme. However, if you dropped out of your second course you would not be entitled to future funding through the Personal Learning Account.

Mae prinder sgiliau yn y sectorau digidol, adeiladu a pheirianneg, iechyd ac ariannol, sy’n achosi problemau recriwtio i gyflogwyr. Dewiswyd y cyrsiau hyn yn dilyn cryn drafod â chyflogwyr, rhanddeiliaid, grwpiau cynrychioli a chyfranogwyr posibl i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y sectorau hyn.

Ni fyddech yn derbyn yr arian yn uniongyrchol; dim ond cofrestru ar y cwrs sydd angen i chi ei wneud. Bydd y coleg yn cael ei dalu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Ni fydd costau gofal plant, costau teithio neu unrhyw gostau ychwanegol eraill yn cael eu hariannu.

Petaech yn cael eich ymddiswyddo yn ystod eich cwrs Cyfrif Dysgu Personol, yna gallwn gydweithio gyda chi i wneud y gorau o’r arian sydd ar gael i chi petaech yn dymuno ail-hyfforddi.

Oes, bydd gofyn i chi ddangos cerdyn adnabod â llun a phrawf o’ch cyflog cyn cwblhau ffurflen hunan-ddatganiad.

Gall eich cyflogwr weld Cyfrifon Dysgu Personol ond mae meini prawf cymhwyso’n berthnasol a gellir trafod hyn wrth wneud cais.

Bydd y coleg yn gweithredu’n hyblyg a byddwn yn anelu at gyflawni’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith pobl. Byddwch yn trafod pryd rydych ar gael yn ystod eich asesiad cyn-derbyn.

Bydd angen i chi drefnu amser eich hun i astudio ar gyfer y cymhwyster. Gallech ddysgu mewn amgylchedd ystafell dosbarth neu ddosbarth ar-lein ar ddiwrnod penodol yr wythnos.

O ganlyniad i effaith Covid-19, bydd y cyrsiau’n cael eu cyflwyno ar-lein yn unol â rheoliadau’r llywodraeth.

Byddai gennym ddiddordeb clywed eich hanes personol am sut mae Cyfrif Dysgu Personol wedi’ch helpu i newid gyrfa a gwireddu eich dyheadau gyrfa. Bydd y cwestiynau hyn yn rhan o’ch cynllun dysgu.

Ydy, maent ar gael i unrhyw un sy’n bodloni’r holl feini prawf.