main logo

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01276
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos: Dydd Mawrth, 9.30am tan 4pm.

Am ddyddiadau’r cwrs cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
23 Apr 2024
Dyddiad Gorffen
02 Jul 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn gallu cynghori'r sefydliad ar ystod o faterion/peryglon iechyd cyffredin yn y gweithle, gan gynnwys sut y gellir eu hasesu a'u rheoli a'r dyletswyddau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r materion / peryglon hyn. Mae'r pynciau yn cynnwys:

● Amgylchedd gwaith diogel.
● Mannau cyfyng.
● Tân a ffrwydrad.
● Tân.
● Sylweddau peryglus.
● Cynnal a chadw offer gwaith a pheiriannau.
● Offer gwaith.
● Peiriannau.
● Offer gwaith symudol.
● Offer codi.
● Trydan.
● Gwaith Adeiladu.
● Gweithio ar uchder.
● Dymchwel.
● Cloddio.

Arholiad Llyfr Agored, Digidol. Oddeutuy 20 awr. Astudiaeth achos (efelychiad yn unig)
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH neu Dystysgrif Adeiladu NEBOSH.
Gweithiwr Iechyd a Diogelwch Proffesiynol.
£1700

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?