main logo

Darganfyddwch ein Cyrsiau Proffesiynol wedi'u Hariannu*

Buddsoddwch Ynoch Chi’ch Hun Gyda Chyrsiau Proffesiynol wedi’u Hariannu* Sy'n Dechrau'n Fuan

Rydym yn cynnig ystod anferth o gyrsiau i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa a mynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Gallwch fireinio eich sgiliau rheoli, dod yn fentor yn y gweithle neu ddysgu am iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae gennym gyrsiau’n dechrau ym mis Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf ar lefelau gwahanol felly mae rhywbeth i weddu pawb.

Gallwch hyd yn oed fod yn gymwys i gwblhau’r cymwysterau hyn AM DDIM* os ydych yn byw yng Nghymru, ac yn ennill llai na £30,596 y flwyddyn trwy Gyfrif Dysgu Personol.

*os ydych yn gymwys

Darganfyddwch pa gyrsiau sy’n cael eu cynnwys ac os ydych yn gymwys yma.

Cyfrifeg

Cyrsiau Byr mewn Rheoli Proffesiynol

Hyfforddi a Mentora

Addysg a Hyfforddiant

Iechyd a Diogelwch

Adnoddau Dynol

Arwain a Rheoli

Iechyd Meddwl a Llesiant

Marchnata

Rheoli Prosiectau

Cyrsiau yn Dechrau’n Fuan

Cofrestrwch rŵan neu dysgwch ragor am ein cyrsiau!

Annog, Mentora a Hyfforddi

IEMA

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

IOSH/NEBOSH

Arwain a Rheoli

Rheoli Prosiectau

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Teithiau Rhithwir 360°

Cymerwch gip ar Ysgol Fusnes Cambria

Dilynwch Ni


Gwirio Cymhwysedd

mail svg


Anfonwch e-bost