main logo

Darganfyddwch ein Cyrsiau Proffesiynol wedi'u Hariannu*

Darganfyddwch Eich Potensial:
Buddsoddwch Ynoch Chi’ch Hun Gyda Chyrsiau Proffesiynol wedi’u Hariannu*

Rydym yn cynnig ystod anferth o gyrsiau i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa a mynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Gallwch fireinio eich sgiliau arwain a rheoli, dod yn berson cymorth cyntaf iechyd meddwl neu ddysgu technegau marchnata. Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn ar lefelau gwahanol, felly mae rhywbeth i weddu pawb.

Mae pynciau’n cynnwys;
  • Addysg a Hyfforddiant
  • Adnoddau Dynol
  • Arwain a Rheoli
  • Cyfrifeg
  • Cyrsiau Byr mewn Rheoli Proffesiynol
  • Hyfforddi a Mentora
  • Iechyd a Diogelwch
  • Iechyd Meddwl a Llesiant
  • Marchnata
  • Rheoli Prosiectau

Cyfrifeg

Cyrsiau Byr mewn Rheoli Proffesiynol

Hyfforddi a Mentora

Addysg a Hyfforddiant

Iechyd a Diogelwch

Adnoddau Dynol

Arwain a Rheoli

Iechyd Meddwl a Llesiant

Marchnata

Rheoli Prosiect

Cyrsiau yn dechrau’n fuan

Cofrestrwch rŵan neu darganfyddwch ragor am ein cyrsiau!

Cymorth Cyntaf

Iechyd Meddwl

Teithiau Rhithwir 360°

Cymerwch gip ar Ysgol Fusnes Cambria

Gallwch hyd yn oed fod yn gymwys i gwblhau’r cymwysterau hyn AM DDIM os rydych yn byw yng Nghymru, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn trwy Gyfrif Dysgu Personol.

Darganfyddwch pa gyrsiau sy’n cael eu cynnwys ac os rydych yn gymwys yma (https://www.cambria.ac.uk/personal-learning-account/)

Dilynwch Ni


Gwirio Cymhwysedd


Anfonwch e-bost