main logo

Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Os ydych chi awydd gofalu am anifeiliaid bob dydd, yna mae cyrsiau Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid Coleg Cambria i chi. Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid Llaneurgain yn gartref i dros 200 o anifeiliaid o rywogaethau cyffrous amrywiol o infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar a mamaliaid.

Rhowch hwb i’ch gyrfa hyfryd gydag anifeiliaid yn ein cyfleusterau gwych gyda’n tiwtoriaid profiadol. P’un ai gweithio mewn ymarfer milfeddygol yw eich breuddwyd neu fod yn sŵolegydd rhyw ddydd, dewch i ddarganfod y cyfle perffaith yng Ngholeg Cambria.

Cyfleusterau Gofal Anifeiliaid

Canolfan Anifeiliaid

Play Video

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
11/04/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.