Gofal Anifeiliaid

Os ydych chi awydd gofalu am anifeiliaid bob dydd, yna mae cyrsiau Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria i chi. Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid Llaneurgain yn gartref i dros 200 o anifeiliaid o rywogaethau cyffrous amrywiol o infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar a mamaliaid. Rhowch hwb i’ch gyrfa hyfryd gydag anifeiliaid yn ein cyfleusterau gwych gyda’n tiwtoriaid profiadol. P’un ai gweithio mewn ymarfer milfeddygol yw eich breuddwyd neu fod yn sŵolegydd rhyw ddydd, dewch i ddarganfod y cyfle perffaith yng Ngholeg Cambria.
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost